PROJEKTY

UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW

1. Realizacja dwóch zadań w projekcie „Nanokompozyty i materiały typu SMART” (nr projektu POIG 01.01.02-02-002/08):                          • „Zadanie 6. Rozwój metod wytwarzania proszków ferromagnetycznych z użyciem technologii zol-żel”                                                                                                                                      • „Zadanie 10. Opracowanie metod i budowa stanowisk wykorzystujących pole magnetyczne do koncentracji nanocząstek magnetycznych w organizmie jako nośników leków oraz indukowania w cząstkach energii cieplnej”

2. Udział w realizacji projektu badawczego WCB EIT+ sp. z o.o. pt.: „Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych nanowłókien ditlenku tytanu metodą zol-żel i hydrotermalną” – 2010-2013

3. Udział w realizacji projektu badawczego: „Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze NANOMITEX” (POIG.01.03.01-00-004/08) – 2008 – 2013

4. „Materiały polimerowe modyfikowane nanocząsteczkami. Technologie, właściwości, zastosowanie.” PBZ-KBN-095/T08/2003

5.  „Uzyskiwane metodą zol-żel krzemionkowe i tytanianowe nanoproszki i cienkie filmy z nanowytrąceniami metalicznymi oraz z odciskami molekularnymi. Właściwości bakteriostatyczne i sorpcyjne”. KBN 3 T08D 03128

6. „Materiały inteligentne metaliczne, ceramiczne i polimerowe (projektowanie – otrzymywanie – struktura – właściwości – zastosowanie)”. PBZ-KBN-115/T08/2004