Publications

Individual achievements

Marek JasiorskiAgnieszka BaszczukJustyna KrzakBeata BorakBartosz Babiarczuk
Jolanta GąsiorekWioletta SeremakAnna GąsiorekAnna GibasNatalia Kaczmarczyk

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Mechanical properties of silica aerogels controlled by synthesis parameters (Bartosz A. Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Krzysztof Kierzek, Jerzy Detyna, Walis Jones, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Non-Crystalline Solids, volume 606, 2023. [bibtex] [doi]
[2] Foliar fertilization by the sol-gel particles containing Cu and Zn (Beata H. Borak, Krzysztof Gediga, Urszula Piszcz, Elżbieta Sacała), In Nanomaterials, volume 13, 2023. [bibtex] [doi]
[3] Changes in protective properties of zirconia and silica sol-gel layers over time (Jolanta Szczurek, Anna Gąsiorek, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Maciej Kowalski, Paweł Karolczak, Walis Jones, Roman M. Wróblewski, Jakub Adamek, Artur Maciej, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak, Wojciech Simka), In Surface & Coatings Technology, volume 129220, 2023. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Antiadherent and antibacterial properties of TiO2-coated and TiO2:Ag-coated stainless steel orthodontic wires against S. mutans bacteria (Justyna Bącela, Zofia Kielan-Grabowska, Beata H. Borak, Beata Sobieszczańska, Urszula Walczuk, Beata Kawala, Anna E. Zięty-Okłot, Jerzy Detyna, Michał Sarul), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 24, 2022. [bibtex] [pdf]
[5] Sol-Gel coatings with Azofoska fertilizer deposited onto pea seeds (Beata H. Borak), In Polymers, volume 14, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] The effect of flame retardant—aluminum trihydroxide on mixed mode I/II fracture toughness of epoxy resin (Paweł J. Zielonka, Szymon J. Duda, Grzegorz Lesiuk, Wojciech Błażejewski, Magdalena Wiśniewska, Joanna B. Warycha, Paweł J. Stabla, Michał J. Smolnicki, Bartosz A. Babiarczuk), In Polymers, volume 14, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[7] Anticorrosion properties of silica-based sol-gel coatings on steel – the influence of hydrolysis and condensation conditions (Jolanta Gąsiorek, Anna Gąsiorek, Bartosz A. Babiarczuk, Walis Jones, Wojciech Simka, Jerzy Detyna, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Ceramics International, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[8] Ceramic surface relief gratings imprinted on an optical fiber tip (Piotr Pala, Karolina Gemza, Piotr Kołodziej, Justyna Krzak, Andrzej S. Gawlik, Jacek Olszewski, Gabriela Statkiewicz-Barabach, Katarzyna Komorowska, Tadeusz Martynkien), In Applied Optics, volume 61, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[9] Sol-gel-derived transparent glass-ceramics for photonics (Lam Thi Ngoc Tran, Anna Szczurek, Alice Carlotto, Stefano Varas, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari, Justyna Krzak, Anna Łukowiak, Alessandro Chiasera), In Optical Materials (Amsterdam), volume 130, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[10] Preparation of visible-light active oxygen-rich TiO2 coatings using low pressure cold spraying (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki, Daniel Ociński), In Coatings, volume 12, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[11] Photocatalytically-assisted oxidative adsorption of As(III) using sustainable multifunctional composite material – Cu2O doped anion exchanger (Irena Jacukowicz-Sobala, Agnieszka Ciechanowska, Elżbieta Kociołek-Balawejder, Anna Gibas, Adrian S. Zakrzewski), In Journal of Hazardous Materials, volume 431, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[12] Flexural and compressive residual strength of composite bars subjected to harsh environments (Tomasz Malatyński, Szymon Duda, Bartosz A. Babiarczuk, Joanna B. Warycha, Paweł J. Zielonka, Grzegorz Lesiuk), In Engineering Failure Analysis, volume 133, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[13] Corrosion resistance characteristics of a Ti-6Al-4V ELI alloy fabricated by electron beam melting after the applied post-process treatment methods (Patrycja Szymczyk-Ziółkowska, Viktoria Hoppe, Jolanta Gąsiorek, Małgorzata Rusińska, Dawid Kęszycki, Łukasz Szczepański, Ruth Dudek-Wicher, Jerzy Detyna), In Biocybernetics and Biomedical Engineering, volume 41, 2021. [bibtex] [doi]
[14] Improvement of properties of stainless steel orthodontic archwire using TiO2:Ag coating (Zofia Kielan-Grabowska, Justyna Bącela, Anna E. Zięty, Wioletta Seremak, Marta Gawlik-Maj, Beata Kawala, Beata H. Borak, Jerzy Detyna, Michał Sarul), In Symmetry-Basel, volume 13, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[15] Fatigue crack growth under mixed-mode I + II and I + III in heat treated 42CrMo4 steel (Monika M. Duda, Dariusz Rozumek, Grzegorz Lesiuk, Michał Smolnicki, Bartosz A. Babiarczuk, Joanna B. Warycha), In International Journal of Fracture, 2021. [bibtex] [pdf]
[16] Perspective of sol-gel hydrophobic silica deposited using low-pressure cold spray and ultrasonic atomizing for automotive coatings (Anna Gibas, Jolanta Gąsiorek), In Journal of Translogistics, volume 7, 2021. [bibtex] [pdf]
[17] Photocatalytic activity enhancement of low-pressure cold-sprayed TiO2 coatings induced by long-term water vapor exposure (Wioletta Seremak, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Anna Gibas, Marcin G. Winnicki), In Journal of Thermal Spray Technology, 2021. [bibtex] [doi]
[18] Influence of the Nb and V addition on the microstructure and corrosion resistance of the Fe-B-Co-Si alloy (Rafał P. Mech, Jolanta Gąsiorek, Amadeusz Łaszcz, Bartosz A. Babiarczuk), In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[19] Anomalous effect of Cu2O and CuO deposit on the porosity of a macroreticular anion exchanger (Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska, Irena Jacukowicz-Sobala, Marek Jasiorski), In Journal of Nanoparticle Research, volume 23, 2021. [bibtex] [doi]
[20] From flexible electronics to flexible photonics: a brief overview (Giancarlo C. Righini, Justyna Krzak, Anna Łukowiak, Guglielmo Macrelli, Stefano Varas, Maurizio Ferrari), In Optical Materials (Amsterdam), volume 115, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[21] Structural and functional properties of fluorinated silica hybrid barrier layers on flexible polymeric foil (Kamila Startek, Anna Szczurek, Lam Thi Ngoc Tran, Justyna Krzak, Alicja Bachmatiuk, Anna Łukowiak), In Coatings, volume 11, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[22] Influence of zirconia and organic additives on mechanical and electrochemical properties of silica sol-gel coatings (Jolanta Gąsiorek, Anna K. Mazur-Nowacka, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Wilhelm J. Tic, Joanna Guziałowska-Tic, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Materials, volume 14, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[23] Thin-film deposition: chemical techniques (Anna Łukowiak, Beata H. Borak), Chapter in Integrated Optics. Vol. 1, Modeling, material platforms and fabrication techniques (Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari, eds.), The Institution of Engineering and Technology, volume 77, 2021. [bibtex]
[24] Analysis of the deceleration methods of fatigue crack growth rates under mode I loading type in pearlitic rail steel (Grzegorz Lesiuk, Hryhoriy Nykyforchyn, Olha Zvirko, Rafał P. Mech, Bartosz A. Babiarczuk, Szymon Duda, Joao Maria De Arrabida Farelo, José A. F. O. Correia), In Metals,, volume 11, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[25] Mechanical properties of TiO2 coatings deposited by low pressure cold spraying (Marcin G. Winnicki, Leszek A. Łatka, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk), In Surface & Coatings Technology, volume 405, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[26] Low pressure cold spraying of TiO2 on acrylonitrile butadiene styrene (ABS) (Marcin G. Winnicki, Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski), In Surface & Coatings Technology, volume 406, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[27] Novel approach of silica-PVA hybrid aerogel synthesis by simultaneous sol-gel process and phase separation (Bartosz A. Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Anna Szczurek, Krzysztof Kierzek, Matthias Meffert, Dagmar Gerthsen, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Supercritical Fluids, volume 166, 2020. [bibtex] [doi]
[28] Size-controlled transformation of Cu2O into zero valent copper within the matrix of anion exchangers via green chemical reduction (Irena Jacukowicz-Sobala, Ewa Stanisławska, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Elżbieta Kociołek-Balawejder), In Polymers, volume 12, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[29] Heat-treatment of aluminium-nickel composite cold sprayed coating (Marcin G. Winnicki, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Marcin Korzeniowski), In Coatings, volume 10, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[30] The impact of EBM-manufactured Ti6Al4V ELI alloy surface modifications on cytotoxicity toward eukaryotic cells and microbial biofilm formation (Patrycja Szymczyk-Ziółkowska, Viktoria Hoppe, Małgorzata Rusińska, Jolanta Gąsiorek, Grzegorz J. Ziółkowski, Karolina Dydak, Joanna Czajkowska, Adam Junka), In Materials, volume 13, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[31] Sol-gel surface functionalization regardless of form and type of substrate (Justyna Krzak, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Jolanta Gąsiorek, Beata H. Borak), Chapter in Handbook of nanomaterials for manufacturing applications (Chaudhery Mustansar Hussain, ed.), Elsevier, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[32] Evaluation of the chemical composition, TG – DTA and tensile strength tests of commercial gypsum kinds for foundry sandmixes application (Patrycja J. Paduchowicz, Mateusz R. Stachowicz, Agnieszka Baszczuk, Mariusz Hasiak, Kazimierz Granat), In Archives of Foundry Engineering, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[33] Organically functionalized sol-gel silica network growth (Anna Szczurek, Maciej Paszkowski, Daniel Lewandowski, Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Ceramics International, volume 46, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[34] Niobium oxide doped with Tm3+ and Gd3+ ions for multimodal imaging in biology (Eduardo J. Nassar, Susane B. Moscardini, Séverine Lechevallier, Marc Vereslt, Beata H. Borak, Lucas A. Rocha), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 93, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[35] Deposition of spherical and bracelet-like Cu2O nanoparticles within the matrix of anion exchangers via reduction of tetrachlorocuprate anions (Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska, Irena Jacukowicz-Sobala, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski), In Journal of Environmental Chemical Engineering, volume 8, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[36] Adhesion and corrosion resistance of laser-oxidized titanium in potential biomedical application (Katarzyna Mroczkowska, Jolanta Gąsiorek, Anna K. Mazur-Nowacka, Bogdan Szczygieł, Arkadiusz Antończak), In Surface & Coatings Technology, volume 366, 2019. [bibtex] [doi]
[37] Prospects of low-pressure cold spray for superhydrophobic coatings (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In Coatings [Dokument elektroniczny], volume 9, 2019. [bibtex] [doi]
[38] The corrosion resistance of aluminium alloy modified by laser radiation (Katarzyna Mroczkowska, Arkadiusz Antończak, Jolanta Gąsiorek), In Coatings, volume 9, 2019. [bibtex] [doi]
[39] Tlenkowe materiały proszkowe otrzymywane metodą zol-żel jako atrakcyjny substrat do nanoszenia powłok techniką niskociśnieniowego natryskiwania na zimno (Anna Gibas, Michał Gnych), Chapter in Nowoczesne technologie XXI w. : przegląd, trendy i badania. T. 1 (Alicja Danielewska, Monika Maciąg, eds.), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. [bibtex] [pdf]
[40] Evaluation of the release kinetics of a pharmacologically active substance from model intra-articular implants replacing the cruciate ligaments of the knee (Dorota Wójcik-Pastuszka, Justyna Krzak, Bartosz Macikowski, Ryszard Berkowski, Bogdan Osiński, Witold Musial), In Materials, volume 12, 2019. [bibtex] [doi]
[41] Sol-gel multilayered coatings for reduction of H2 permeation (Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kubacki, Philippe Papin, Philippe Renault, Andrzej M. Żak, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Applied Surface Science, volume 497, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[42] Adhesion and corrosion resistance of laser-oxidized titanium in potential biomedical application (Katarzyna Łęcka, Jolanta Gąsiorek, Anna K. Mazur-Nowacka, Bogdan Szczygieł, Arkadiusz Antończak), In Surface & Coatings Technology, volume 366, 2019. [bibtex] [doi]
[43] Experimental study of Fe-Ni-Ti-Cr system (Viktoria Hoppe, Anna Gibas, Weronika Grzegorczyk, Marcin Małecki, Mariusz Hasiak), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny], volume 7, 2019. [bibtex] [pdf]
[44] Preliminary studies of TiO2 nanopowder deposition onto metallic substrate by low pressure cold spraying (Marcin G. Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Aleksandra M. Małachowska), In Surface & Coatings Technology, volume 371, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[45] Aluminium to steel resistance spot welding with cold sprayed interlayer (Marcin G Winnicki, Aleksandra M Małachowska, Marcin Korzeniowski, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk), In Surface Engineering, volume 34, 2018. [bibtex] [pdf]
[46] Low-temperature transformation of amorphous Sol–Gel TiO2 powder to anatase during cold spray deposition (Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G Winnicki), In Journal of Thermal Spray Technology, 2018. [bibtex] [pdf]
[47] Structural integrity assessment of rigid polyurethane components using energy methods (Grzegorz Lesiuk, Krzysztof Junik, Michał Smolnicki, José A. F. O. Correia, Abílio M. P. De Jesus, Bartosz A. Babiarczuk, Karolina Otczyk), In Procedia Structural Integrity [Dokument elektroniczny], volume 13, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[48] Spherical nanoparticles of europium-doped silica–calcia glass and glass-ceramic :spectroscopic characterization (Beata H. Borak, Justyna Krzak, Maciej Ptak, Wiesław Stręk, Anna Łukowiak), In Journal of Molecular Structure, volume 1166, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[49] Functionalizable sol-gel silica coatings for corrosion mitigation (Jolanta Gąsiorek, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Walis Jones, Justyna Krzak), In Materials, volume 11, 2018. [bibtex] [doi]
[50] Corrosion protection and electrical conductivity of copper coatings deposited by low-pressure cold spraying (Marcin G Winnicki, Aleksandra M Małachowska, Agnieszka Baszczuk, Małgorzata J Rutkowska-Gorczyca, Dominik Kukla, Andrzej Ambroziak), In Surface & Coatings Technology, volume 318, 2017. [bibtex] [doi] [cites]
[51] Corrosion resistance of copper coatings deposited by cold spraying (Marcin G Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Aleksandra M Małachowska), In Journal of Thermal Spray Technology, volume 26, 2017. [bibtex] [pdf]
[52] Microscopic examination of cold pray cermet Sn+In2O3 coatings for sputtering target materials (Marcin G Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Małgorzata J Rutkowska-Gorczyca, Marek Jasiorski, Aleksandra M Małachowska, Witold Posadowski, Zbigniew Znamirowski, Andrzej Ambroziak), In Scanning, volume 2017, 2017. [bibtex] [pdf]
[53] Thermal properties of poly(3-hydroxybutyrate) modified by nanoclay (Anna Czerniecka-Kubicka, Wiesław Frącz, Marek Jasiorski, Wojciech Błażejewski, Barbara Pilch-Pitera, Marek Pyda, Iwona Zarzyka), In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, volume 128, 2017. [bibtex] [pdf]
[54] Pro-adhesive sol-gel coatings for fibers in epoxy resin composite materials (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Justyna Krzak), In Composites Theory and Practice, 2017. [bibtex] [pdf]
[55] Improvement of interaction in a composite structure by using a sol-gel functional coating on carbon fibers (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Karol J. Leluk, Bartosz A. Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Materials, volume 10, 2017. [bibtex] [pdf] [doi]
[56] ZnO sol-gel oxide coatings as materials for UV optical filters (Karolina Moszak, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Beata H. Borak, Justyna Krzak), In Advanced Materials Letters, volume 8, 2017. [bibtex] [doi]
[57] Cytokine induction of sol-gel-derived TiO2 and SiO2 coatings on metallic substrates after implantation to rat femur (Wiktor Urbański, Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Celina Pezowicz, Szymon F. Dragan), In International Journal of Nanomedicine, volume 12, 2017. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[58] Corrosion resistance of tin coatings deposited by different methods (Marcin G Winnicki, Małgorzata J Rutkowska-Gorczyca, Agnieszka Baszczuk, Aleksandra M Małachowska, Tomasz Piwowarczyk, Andrzej Ambroziak), In Acta Physica Polonica A, volume 130, 2016. [bibtex] [doi]
[59] Corrosion resistance of tin coatings deposited by cold spraying (Marcin G Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Małgorzata J Rutkowska-Gorczyca, Aleksandra M Małachowska, Andrzej Ambroziak), In Surface Engineering, volume 32, 2016. [bibtex] [doi]
[60] Analiza struktury nawijanej rury kompozytowej na bazie włókien ciągłych (Piotr Krysiak, Aleksander Błachut, Bartosz Babiarczuk), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences, volume 4, 2016. [bibtex] [pdf]
[61] Insights into the multistep transformation of titanate nanotubes into nanowires and nanoribbons (Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Jerzy Wódka), In Materials Science-Poland, volume 34, 2016. [bibtex] [doi]
[62] Advancement of surface by applying a seemingly simple sol-gel oxide materials (Justyna Krzak, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Anna H. Donesz-Sikorska, Bartosz A. Babiarczuk, Krzysztof Marycz, Anna Szczurek), Chapter in Advanced surface engineering materials (Ashutosh Tiwari, Rui Wang, Bingqing Wei, eds.), John Wiley & Sons ; Beverly, 2016. [bibtex]
[63] Influence of carbonyl iron particle coating with silica on the properties of magnetorheological elastomers (Paweł Małecki, Michał Królewicz, Franz Hiptmair, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Z. Major, Jacek Pigłowski), In Smart Materials and Structures, volume 25, 2016. [bibtex] [doi]
[64] The effect of a sol-gel derived silica coating doped with vitamin E on oxidative stress and senescence of human adipose-derived mesenchymal stem cells (AMSCs) (Katarzyna Kornicka, Bartosz A. Babiarczuk, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In RSC Advances, volume 6, 2016. [bibtex] [doi]
[65] The influence of metal-based biomaterials functionalized with sphingosine-1-phosphate on the cellular response and osteogenic differentiation potential of human adipose derived mesenchymal stem cells in vitro (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Monika Marędziak, Krzysztof A. Tomaszewski, Anna Szczurek, Karolina Moszak), In Journal of Biomaterials Applications, volume 30, 2016. [bibtex] [pdf] [doi]
[66] The influence of an acid catalyst on the morphology, wettabillity, adhesion and chemical structure properties of TiO2 and ZrO2 sol-gel thin films (Bartosz A. Babiarczuk, Anna Szczurek, Anna H. Donesz-Sikorska, Iwona Rutkowska, Justyna Krzak), In Surface & Coatings Technology, volume 285, 2016. [bibtex] [doi] [cites]
[67] High temperature neutron diffraction studies of PrInO3 and the measures of perovskite structure distortion (Agnieszka Baszczuk, B Dabrowski, M Avdeev), In Dalton Trans., The Royal Society of Chemistry, volume 44, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[68] Dynamic mechanical analysis of magnetorheological composites containing silica-coated carbonyl iron powder (Paweł Małecki, Michał Królewicz, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Jacek Pigłowski), In Journal of Intelligent Material Systems and Structures, volume 26, 2015. [bibtex] [doi]
[69] Sol-gel method as a way of carbonyl iron powder surface modification for interaction improvement (Paweł Małecki, Krzysztof Kolman, Jacek Pigłowski, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In Journal of Solid State Chemistry, volume 226, 2015. [bibtex] [doi]
[70] The osteogenic properties of multipotent mesenchymal stromal cells in cultures on TiO2 sol-gel-derived biomaterial (Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Anna Siudzińska, Monika Marędziak, Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak), In Biomed Research International, volume 2015, 2015. [bibtex] [pdf] [doi]
[71] Powierzchniowa modyfikacja nośnika krzemionkowego (Katarzyna Łuszczyk, Jerzy Kaleta, Agnieszka Baszczuk), In Laboratorium (Katowice), 2014. [bibtex] [pdf]
[72] Morphology and absorption properties control of silver nanoparticles deposited on two types of sol-gel spherical silica substrates (Marek Jasiorski, Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk), In Journal of Alloys and Compounds, volume 588, 2014. [bibtex] [pdf] [cites]
[73] Biological effects of sol-gel derived ZrO2 and SiO2/ZrO2 coatings on stainless steel surface - in vitro model using mesenchymal stem cells (Agnieszka Śmieszek, Anna H. Donesz-Sikorska, Jakub Grzesiak, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In Journal of Biomaterials Applications, volume 29, 2014. [bibtex] [doi]
[74] In vitro and in vivo evaluation of sol-gel derived TiO2 coatings based on a variety of precursors and synthesis conditions (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Wiktor Urbański, Celina Pezowicz), In Journal of Nanomaterials, volume 2014, 2014. [bibtex] [doi]
[75] The influence of sol-gel-derived silica coatings functionalized with betamethasone on adipose-derived stem cells (ASCs) (Anna H. Donesz-Sikorska, Jakub Grzesiak, Agnieszka Śmieszek, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In Journal of Biomaterials Applications, volume 29, 2014. [bibtex] [pdf] [doi]
[76] The morphology, proliferation rate, and population doubling time factor of adipose-derived mesenchymal stem cultured on to non-aqueous SiO2, TiO2 and hybrid sol-gel derived oxide coating (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Anna H. Donesz-Sikorska, Agnieszka Śmieszek), In Journal of Biomedical Materials Research. Part A, volume 102, 2014. [bibtex] [pdf] [doi] [cites]
[77] Application of bone marrow and adipose-derived mesenchymal stem cells for testing the biocompatibility of metal-based biomaterials functionalized with ascorbic acid (Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak), In Biomedical Materials, volume 8, 2013. [bibtex] [doi] [cites]
[78] Ocena odpowiedzi komórkowej na materiały hybrydowe (SiO2/TiO2) w zależności od zastosowanych prekursorów metody zol-żel (Justyna Krzak, Krzysztof Marycz, Anna H. Donesz-Sikorska, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak), In Przemysł Chemiczny, volume 92, 2013. [bibtex] [pdf]
[79] Wpływ materiałów tlenkowych syntezowanych metodą zol-żel na adhezję mezenchymalnych komórek macierzystych (Krzysztof Marycz, Justyna Krzak, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Anna H. Donesz-Sikorska), In Przemysł Chemiczny, volume 92, 2013. [bibtex] [pdf]
[80] Biologicznie aktywne powłoki otrzymywane metodą zol-żel na metalicznych materiałach implantacyjnych (Anna H. Donesz-Sikorska, Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Krzysztof Kaliński, Justyna Krzak), In Przemysł Chemiczny, volume 92, 2013. [bibtex] [pdf]
[81] Antibacterial and fungicidal coating of textile-polymeric materials filled with bioactive nano- and submicro-particles (Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Kaleta, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Adam Tracz), In Fibres & Textiles in Eastern Europe, volume 20, 2012. [bibtex] [pdf]
[82] Applying the sol-gel method to the deposition of nanocoats on textiles to improve their abrasion resistance (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Adam Tracz), In Journal of Applied Polymer Science, volume 125, 2012. [bibtex] [doi]
[83] In vivo study on the biodistribution of silica particles in the bodies of rats (Beata H. Borak, Paweł Biernat, Anna Prescha, Agnieszka Baszczuk, Janusz Pluta), In Advances in Clinical and Experimental Medicine, volume 21, 2012. [bibtex] [pdf]
[84] Structural and physical properties of Re substituted B-site ordered and disordered SrCo1-xRexO3-δ (x=0.1, 0.25, 0.5) (Agnieszka Baszczuk, B Dabrowski, S Kolesnik, O Chmaissem, M Avdeev), In Journal of Solid State Chemistry, volume 186, 2012. [bibtex] [doi]
[85] Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Anyagvizsgálók Lapja [Dokument elektroniczny], 2012. [bibtex] [pdf]
[86] Preparation of SiO2 coating by sol-gel method, to improve high-temperature corrosion resistance of a γ-TiAl phase based alloy (Joanna Małecka, Justyna Krzak), In Advances in Materials Science [Dokument elektroniczny], volume 12, 2012. [bibtex] [doi] [cites]
[87] New specific metal-silica biocomposites for medical implants (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Ewa Justyna Kochanowska, Romuald Będziński, Jerzy Kaleta), In Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials, volume 2, 2012. [bibtex] [pdf] [doi]
[88] Evaluation of mechanical and physicochemical properties of protection coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Materials Science (New York), volume 48, 2012. [bibtex] [doi]
[89] Właściwości mechaniczne kompozytów PET/SiO2 (Jolanta Janik, Justyna Krzak), In Przetwórstwo Tworzyw, 2012. [bibtex]
[90] Nanocoat finishing of polyester/cotton fabrics by the sol-gel method to improve their wear resistance (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Adam Tracz), In Fibres & Textiles in Eastern Europe, volume 19, 2011. [bibtex] [pdf]
[91] Optymalizacja struktury warstwy wierzchniej materiałów implantacyjnych przez pokrywanie powłokami zol-żel (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Iwona Kochanowska, Romuald Będziński), In Aktualne Problemy Biomechaniki, 2011. [bibtex] [pdf]
[92] Optical and structural properties of nanocrystalline anatase (TiO2) thin films prepared by non-aqueous sol-gel dip-coating (E. Haimi, H. Lipsonen, J. Larismaa, M. Kapulainen, Justyna Krzak, S-P Hannula), In Thin Solid Films, volume 519, 2011. [bibtex] [doi]
[93] Perovskite membranes for oxygen separation and oxy-combustion processes (Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Leszek Pięciak, Ryszard Kluczowski, Mariusz Krauz, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Michał Stępień), In Materiały Ceramiczne, volume 62, 2010. [bibtex] [pdf]
[94] Badanie zjawiska adsorpcji substancji leczniczych (błękitu metylowego, diklofenaku sodowego, famotydyny) na powierzchni nanosfer krzemionkowych (Paweł Biernat, Janusz Pluta, Beata H. Borak, Weronika Jamiołkowska), In Farmacja Polska, volume 66, 2010. [bibtex]
[95] Investigation of the bone tissue and implant surface interactions (Romuald Będziński, Justyna Krzak, Monika Stefańska, Krzysztof Maruszewski), In Strain, volume 46, 2010. [bibtex] [doi]
[96] Preliminary evaluation of selected biologic properties of TiO2 and SiO2 layers on metallic substrates (Wiktor Urbański, Szymon Dragan, Elżbieta Gębarowska, Piotr Dzięgiel, Justyna Krzak, Mirosław Miller, Celina Pezowicz, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 13, 2010. [bibtex]
[97] Textile with silver silica spheres: its antimicrobial activity against Escherichia coli and staphylococcus aureus (Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Stefan Brzeziński, Gabriela Bugla-Płoskońska, Grażyna Malinowska, Beata H. Borak, Iwona Karbownik, Agnieszka Baszczuk, Wiesław Stręk, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 51, 2009. [bibtex] [doi]
[98] Zastosowanie procesu zol-żel do pokrywania powierzchni włókien węglowych warstwą SiO2 (Anita Olszówka-Myalska, Agnieszka Botor-Probierz, Justyna Krzak, Anna Łukowiak, Tomasz Rzychoń), In Kompozyty, volume 9, 2009. [bibtex]
[99] Możliwości wytwarzania powłok technologicznych na włóknach węglowych (Anita Olszówka-Myalska, Agnieszka Botor-Probierz, Lucjan Swadźba, Justyna Krzak), In Inżynieria Materiałowa, volume 30, 2009. [bibtex]
[100] The effect of substrate roughness on the surface structure of TiO2, SiO2, and doped thin films prepared by the sol-gel method (Justyna Krzak, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Agnieszka Baszczuk, Mirosław Miller, Maciej Kowalski, Romuald Będziński), In Acta of Bioengineering and Biomechanics, volume 11, 2009. [bibtex] [pdf]
[101] Silver nanoislands located on the silica spheres and its antimicrobial activity aginst Klebsiella pneumoniae strain (Gabriela Bugla-Płoskońska, Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Zuzanna Drulis-Kawa, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Nano Science and Nano Technology, volume 2, 2008. [bibtex]
[102] Bakteriobójcze działanie immobilizowanych preparatów srebra i możliwość ich praktycznego zastosowania (Gabriela Bugla-Płoskońska, Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, volume 5, 2008. [bibtex]
[103] Materiały otrzymywane metodą zol-żel (Beata H. Borak), In Laboratorium (Katowice), 2008. [bibtex]
[104] Influence of substrate roughness on TiO2 and SiO2 coating topography coated by functional sol-gel derived layers (Romuald Będziński, Jarosław Filipiak, Celina Pezowicz, Justyna Krzak, Maciej Kowalski), In Engineering of Biomaterials, volume 11, 2008. [bibtex] [pdf]
[105] Aktywne materiały tlenkowe otrzymane metodą zol-żel: synteza, identyfikacja i zastosowanie (Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Justyna Krzak, Anna Łukowiak), Chapter in Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań : materiały międzynarodowej konferencji, Warszawa-Konstancin Jeziorna, [6-7 czerwca] 2007 (Roman Pampuch, Leszek Stoch, eds.), Polskie Towarzystwo Ceramiczne, volume 101, 2008. [bibtex]
[106] Morphology of ferromagnetic sol-gel submicron silica powders doped with iron and nickel particles (O Soderberg, Y Ge, E Haimi, O Heczko, M Oja, J Laine, T Suhonen, A Aaltonen, K Kalliokari, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, S-P Hannula), In Materials Letters (General ed.), volume 61, 2007. [bibtex]
[107] Bactericidal properties of silica particles with silver islands located on the surface (Gabriela Bugla-Płoskońska, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Zuzanna Drulis-Kawa, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, Włodzimierz Doroszkiewicz), In International Journal of Antimicrobial Agents, volume 29, 2007. [bibtex] [pdf]
[108] Bacteriostatic textile-polymeric coat materials modified with nanoparticles (Stefan Brzeziński, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Marian Ornat, Grażyna Malinowska, Beata H. Borak, Iwona Karbownik), In Polimery, volume 52, 2007. [bibtex]
[109] Submicron-sized hybrid SiO2-Ni powders produced with the sol-gel method (Beata H. Borak, Sławomir Laskowski, O Heczko, A Aaltonen, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, O Soderberg, Bolesław Mazurek, M Oja, S-P Hannula, Krzysztof Maruszewski), In Materials Science-Poland, volume 25, 2007. [bibtex] [pdf]
[110] Synthesis and properties of sol-gel submicron silica powders doped with partly oxidized iron particles (Beata H. Borak, Sławomir Laskowski, O Heczko, A Aaltonen, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, O Soderberg, Bolesław Mazurek, M Oja, S-P Hannula, Krzysztof Maruszewski), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 41, 2007. [bibtex] [doi]
[111] Behavior of silica particles introduced into an isolated rat heart as potencial drug carriers (Beata H. Borak, J Arkowski, M Skrzypiec, P Ziółkowski, B Krajewska, M Wawrzyńska, B Grotthus, H Gliniak, A Szeląg, W Mazurek, D Biały, Krzysztof Maruszewski), In Biomedical Materials, volume 2, 2007. [bibtex] [pdf]
[112] Kule krzemionkowe domieszkowane srebrem -- ich wpływ na bakterie (Beata H. Borak), In Laboratorium (Katowice), 2007. [bibtex]
[113] Kule krzemionkowe jako potencjalne nośniki leków (Beata H. Borak), In Laboratorium (Katowice), 2007. [bibtex]
[114] Structural, transport, and magnetic properties of the cation-ordered cobalt perovskite Ho1/3Sr2/3CoO3-delta (Agnieszka Baszczuk, S Kolesnik, B Dabrowski, O Chmaissem, J Mais), In Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, volume 76, 2007. [bibtex] [doi]
[115] Mechanical and physicochemical properties of titanium dioxide thin films (Justyna Krzak, Dominika Grygier, Agnieszka Baszczuk, Romuald Będziński), In Engineering of Biomaterials, volume 10, 2007. [bibtex] [pdf]
[116] Tuning of magnetic and electronic states by control of oxygen content in lanthanum strontium cobaltites (S Kolesnik, B Dabrowski, J Mais, M Majjiga, O Chmaissem, Agnieszka Baszczuk, J. D Jorgensen), In Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, volume 73, 2006. [bibtex] [doi]
[117] Wodoszczelne modyfikowane nanocząsteczkami materiały powłokowe o właściwościach bakteriostatycznych (Stefan Brzeziński, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Marian Ornat, Grażyna Malinowska, Iwona Karbownik, Beata H. Borak), In Inżynieria Materiałowa, volume 27, 2006. [bibtex]
[118] Synthesis and crystal structure of two novel layered compounds Ba3InBiO7-x and Ba4InBiO8-x and their water containing derivatives (Agnieszka Baszczuk), In Journal of Alloys and Compounds, volume 414, 2006. [bibtex] [pdf]
[119] Structural, transport, and magnetic properties of RMnO3 perovskites (R=La, Pr, Nd, Sm, 153Eu, Dy) (B Dabrowski, S Kolesnik, Agnieszka Baszczuk, O Chmaissem, T Maxwell, J Mais), In Journal of Solid State Chemistry, volume 178, 2005. [bibtex] [doi]
[120] Luminescence properties of europium activated SrIn2O4 (Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin W Nyk, Jerzy Hanuza, Mirosław Mączka, Wiesław Stręk), In Journal of Alloys and Compounds, volume 394, 2005. [bibtex]
[121] Structure, electrochemistry and hydroformylation catalytic activity of the Bis(pyrazolylborato)rhodium(I) complexes [RhBp(CO)P] [P = P(NC4H4)3, PPh3, PCy3, P(C6H4OMe-4)3] (Anna M Trzeciak, Beata H. Borak, Zbigniew Ciunik, Józef J Ziółkowski, M. Fatima C Guedes da Silva, Armando J. L Pombeiro), In European Journal of Inorganic Chemistry, 2004. [bibtex] [pdf]
[122] Influence of gamma radiation on neodymium bisphthalocyanine (Anna Łukowiak, Edward Łukowiak, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk), In Optical Materials (Amsterdam), volume 26, 2004. [bibtex]
[123] Surface-enhanced Raman spectra of substances adsorbed on AgO cluster deposited on SiO2 submicron spheres prepared by the sol-gel method (Marek Jasiorski, A Skoczylas, Krzysztof Hermanowicz, Krystyna Haimann, Wiesław Stręk, Krzysztof Maruszewski), In Optical Materials (Amsterdam), volume 26, 2004. [bibtex]
[124] Properties and applications of silica submicron powders with surface Ag nanoclusters (Marek Jasiorski, S Bakardijeva, Włodzimierz Doroszkiewicz, Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, D Marcinkowska, Marian Ornat, Wiesław Stręk, Krzysztof Maruszewski), In Materials Science-Poland, volume 22, 2004. [bibtex] [pdf]
[125] Technology and application of sol-gel materials (Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk, Marek Jasiorski, M Ucyk), In Radiation Effects and Defects in Solids, volume 158, 2003. [bibtex]
[126] Raman spectra of molecules adsorbed on Ag centers in sol-gel matrices (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk, Krzysztof Hermanowicz, Krystyna Haimann), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 26, 2003. [bibtex]
[127] Zastosowanie technologii zol-żel do detekcji substancji szkodliwych (Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk), In Sozologia, 2003. [bibtex]
[128] Preparation and optical properties of submicron SiO2 spheres doped with YAG:Nd3+ nanocrystallites (Dariusz Hreniak, Marek Jasiorski, Agnieszka Hreniak, Włodzimierz Dudziński, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 26, 2003. [bibtex]
[129] Optical properties of sol-gel derivated bioactive glasses (A Borsowska, Stanisława Szarska, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk), In Optica Applicata, volume 33, 2003. [bibtex]
[130] Ba4In2-x(CO3)1+xO6-2.5x oraz Ba4In0.8Cu1.6(CO3)0.6O6.2 -- new indium oxycarbonates closely related to n=3 Ruddlesden-Popper phases (Agnieszka Baszczuk, M Wołcyrz, Adam Zygmunt), In Journal of Alloys and Compounds, volume 360, 2003. [bibtex] [doi]
[131] Spectroscopic behavior of 1,1'-diethyl-2,2'-dicarbocyanine iodide in ethanol/water solutions with high ionic strength (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Wiesław Stręk), In Journal of Molecular Structure, volume 610, 2002. [bibtex]
[132] Optical behaviour of sol-gel derived photonic structures formed by submicron silica spheres (Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk), In Materials Science (Wrocław), volume 20, 2002. [bibtex] [pdf]
[133] Nature and optical behaviour of heavily europium-doped silica glasses obtained by the sol-gel method (Dariusz Hreniak, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Leszek Kępiński, L Krajczyk, Jan Misiewicz, Wiesław Stręk), In Journal of Non-Crystalline Solids, volume 298, 2002. [bibtex]
[134] Crystal structure, magnetic and electrical properties of new indium copper-oxycarbonates Ba2CuInx(CO3)1-xO2+2.5x+δ (Agnieszka Baszczuk, Adam Zygmunt, M Wołcyrz), In Journal of Alloys and Compounds, volume 346, 2002. [bibtex] [doi]
[135] Photochemical reduction of methyl viologen in silicate xerogels obtained by the sol-gel process (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk), In Journal of Molecular Structure, volume 597, 2001. [bibtex]
[136] Spectroscopic and electrochemical properties of metallophtalocyanines in silicate bulks and thim films prepared by the sol-gel method (Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk, Marek Jasiorski, P Dereń, Z Ziembik, I Czerniak, E Czernia, Witold Wacławek), In Journal of Molecular Structure, volume 519, 2000. [bibtex]
[137] Spectroscopic properties of CdS nanoparticles embedded in sol-gel silica glasses (Wiesław Stręk, Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Edward Łukowiak, Leszek Bryja, Mariusz Ciorga, Piotr Sitarek, Jan Misiewicz), In Optica Applicata, volume 29, 1999. [bibtex]
[138] Physicochemical properties of Ru(bpy)2+(3) entrapped in silicate bulks and fiber thin films prepared by the sol-bel method (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Małgorzata Salamon, Wiesław Stręk), In Chemical Physics Letters, volume 314, 1999. [bibtex]
[139] Silicate xerogels with dopant-induced chirality (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Witold Wacławek, Wiesław Stręk, Marek Lisowski), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 13, 1998. [bibtex]
Refereed Conference Papers
[140] Influence of modification the inorganic-organic silica coatings by active agents to long term protection of P265GH steel (Jolanta Gąsiorek, Anna Gąsiorek, Wioletta Seremak, Wojciech Simka, Justyna Krzak), In IEEE Nanomaterials: Applications and Properties, 2022. [bibtex] [pdf]
[141] Modification of the inorganic-organic silica coatings by active agents and its influence on long-term protection of P265GH steel (Jolanta Gąsiorek, Anna Gąsiorek, Wioletta Seremak, Wojciech Simka, Justyna Krzak), In IEEE Nanomaterials: Applications and Properties, 2022. [bibtex] [pdf]
[142] Ocena właściwości antyadhezyjnych i antybakteryjnych drutów ortodontycznych ze stali nierdzewnej pokrytych TiO2 i TiO2:Ag wobec bakterii Streptococcus mutans (Justyna Bącela, Zofia Kielan-Grabowska, Beata H. Borak, Beata Sobieszczańska, Urszula Walczuk, Jerzy Detyna, Beata Kawala, Anna E. Zięty-Okłot, Michał Sarul), In Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych : XI Sympozjum, Wrocław, 18-19 listopada 2022 : materiały konferencyjne., 2022. [bibtex] [pdf]
[143] SiO2-CaO-ZnO nanoglass as multifunctional material (Weronika Bodylska, Beata H. Borak, Marzena Fandzloch, Joanna Trzcińska-Wencel, Patrycja Golińska, Katarzyna Roszek, Anna Łukowiak), In Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications III, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[144] Approach to design photocatalytic TiO2  coatings – effects of low-pressure cold spray parameters on coatings characteristics (Wioletta Seremak, Marcin G. Winnicki, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk), In , 2022. [bibtex] [pdf]
[145] Approach to design photocatalytic TiO2 coatings – effects of low-pressure cold spray parameters on coatings characteristics (Wioletta Seremak, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki, Agnieszka Baszczuk), In 6th International Thermal Spraying and Hardfacing Conference, ITSHC 2022 : progress, application and modern technologies : book of abstacts, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[146] Low pressure cold sprayed TiO2 suspension coatings for visible-light photocatalytic applications (Anna Gibas, Marcin G. Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski), In 6th International Thermal Spraying and Hardfacing Conference, ITSHC 2022 : progress, application and modern technologies : book of abstacts, 2022. [bibtex] [pdf] [doi]
[147] The effect of a flame retardant on a mode I fracture toughness of epoxy resin (Paweł J. Zielonka, Szymon J. Duda, Grzegorz Lesiuk, Magdalena Wiśniewska, Joanna B. Warycha, Paweł J. Stabla, Michał J. Smolnicki, Bartosz A. Babiarczuk), In 10th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, MSMF10, September 12-14, 2022, Brno, Czech Republic : [abstract booklet, 2022. [bibtex]
[148] Fracture behaviour of the notched pur rigid polyurethane components - uniaxial vs. multiaxial loading (Krzysztof Junik, Michał J. Smolnicki, Bartosz A. Babiarczuk, Grzegorz Lesiuk, Szymon J. Duda, Paweł J. Zielonka), In 19th International Conference on Experimental Mechanics, ICEM 2022, Kraków, Poland, 17-21 July, 2022, 2022. [bibtex] [pdf]
[149] An attempt to form aluminium bronze coatings by low pressure cold-spraying of mixed Al-Cu-(Al2O3) powders (Anna Gibas, Marcin G. Winnicki, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Wojciech Łapa), In , 2022. [bibtex]
[150] Morphology and structure of selected low-pressure cold sprayed TiO2 coatings analysed for working as photocatalysts (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In , 2022. [bibtex]
[151] Foliar fertilization by the sol–gel particles containing Cu and Zn (Beata H. Borak, Krzysztof Gediga, Urszula Piszcz, E. Sacała), In , 2022. [bibtex] [pdf]
[152] Study of degradation mechanisms in composite materials used for concrete reinforcement (Tomasz Malatyński, Szymon Duda, Bartosz A. Babiarczuk, Joanna B. Warycha, Paweł Zielonka, Grzegorz Lesiuk), In 20th International colloquium on mechanical fatigue of metals : abstracts, 2021. [bibtex]
[153] Evaluation of the cytocompatibility of an innovative cruciate ligament prosthesis with a pharmacologically active surface - in vitro study (Bogdan Osiński, Anna Szyjka, Hanna Moreira, Ewa Barg, Przemysław Prządka, Justyna Krzak), In , 2021. [bibtex]
[154] Flexible photonics: transform rigid materials into mechanically flexible and optically functional systems (Alessandro Chiasera, Anna Szczurek, Lam Thi Ngoc Tran, Kamila Startek, Osman Saynger, Stefano Varas, Cristina Armellini, Andrea Chiappini, Alessandro Carpentiero, Daniele Zonta, Oreste S. Bursi, Roberta Ramponi, Monica Bollani, Francesco Scotognella, Guglielmo Macrelli, Justyna Krzak, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari, Anna Łukowiak), In Optical Components and Materials XVIII, SPIE OPTO, 6-12 March 2021, Online Only, California, United States, volume 116820Q-1, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[155] Cienkie filmy zol-żelowe do ochrony przed korozją (Jolanta Gąsiorek, Wilhelm J. Tic, Justyna Krzak), In Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunek NANO – badania i osiągnięcia z obszaru nanotechnologii”, 27 listopada 2020 : Abstrakty, 2020. [bibtex] [pdf]
[156] Czy płeć determinuje wizerunek naukowca w popkulturze? (Jan Cieślak, Jakub Palm, Anna Gibas, Kamila Górniak, Inga Kicior), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[157] Czy popkultura wypaczyła fantastykę naukową? (Anna Gibas, Inga Kicior), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[158] Mechanical and physicochemical properties of organically modified silica sol-gel coating (Anna Gąsiorek, Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[159] Flexible photonics: where are we now? (Giancarlo C. Righini, Anna Szczurek, Justyna Krzak, Anna Łukowiak, Maurizio Ferrari, Stefano Varas, Alessandro Chiasera), In ICTON 2020 : 22nd International Conference on Transparent Optical Networks, 2020. [bibtex] [doi]
[160] Flexible photonics: RF-sputtering fabrication of glass-based systems operating under mechanical deformation conditions (Alessandro Chiasera, Osman Sayginer, Erica Iacob, Anna Szczurek, Stefano Varas, Justyna Krzak, Oreste S. Bursi, Daniele Zonta, Anna Łukowiak, Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari), In Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications II. SPIE Photonics Europe, France, 6-10 April 2020, volume 1135705, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[161] Ultrasonic atomizing as a feasible method of sol-gel coatings fabrication (Anna Gibas, Jolanta Gąsiorek), In , 2020. [bibtex] [pdf]
[162] A study of the fatigue failure mechanism in steel and composite rebars (Grzegorz Lesiuk, Wojciech Błażejewski, Karol Czechowski, Bartosz A. Babiarczuk, W. Macek, Anna E. Zięty, Krzysztof Junik), In Proceedings of the First Virtual Conference on Mechanical Fatigue, VCMF 2020, 9-11 September 2020 : book of abstracs, 2020. [bibtex] [pdf]
[163] Flexible sol-gel coatings on polymeric and metallic materials (Anna Szczurek, Alessandro Chiasera, Maurizio Ferrari, Marta Szalkowska, Inga Kicior, Daniel Lewandowski, Anna Łukowiak, Justyna Krzak), In , volume 1135706, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[164] Potencjalne możliwości zastosowania powłok funkcjonalnych do ochrony antybakteryjnej elementów aparatów ortodontycznych (Anna E. Zięty, Beata H. Borak, Natalia Szczerbakowicz, Jerzy Detyna, Justyna Bącela, Marta Gawlik, Zofia Kielan, Michał Sarul), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum, Wrocław, 14-15 czerwca 2019 roku : materiały konferencyjne., 2019. [bibtex]
[165] Spectroscopic characterization of silica-calcia nanoparticles doped with pharmacologically active substances (Beata H. Borak, Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Maciej Ptak, Wiesław Stręk, Anna Łukowiak), In XVth International Conference on Molecular Spectrocopy : From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures, [Wrocław-Wojanów, 15-19.9.2019, 2019. [bibtex] [pdf]
[166] Luminescence and bioactivity of silica-based nanoglasses activated with Eu3+ or Dy3+ ions (Iga Jakóbowska, Jolanta Gąsiorek, Renata Wawrzaszek, A. Hojeńska, Wiesław Stręk, Beata H. Borak, Anna Łukowiak), In 12th International Conference on Excited States of Transitions Elements (ESTE 2019), September 08-13, 2019, Kudowa-Zdrój, Poland : book of abstracts, 2019. [bibtex]
[167] Sol-gel derived luminescent bioactive glasses (Anna Łukowiak, Katarzyna Hałubek-Głuchowska, Renata Wawrzaszek, Iga Jakóbowska, Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Beata H. Borak), In 12th International Conference on Excited States of Transitions Elements (ESTE 2019), September 08-13, 2019, Kudowa-Zdrój, Poland : book of abstracts, 2019. [bibtex]
[168] The influence of surface modification processes of additive manufactured titanium alloys on cytotoxicity and bacterial activity (Patrycja Szymczyk-Ziółkowska, Viktoria Hoppe, Małgorzata Rusińska, Jolanta Gąsiorek, Adam Junka), In 2019 Additive Manufacturing Meeting : 3D Printing International AM Users' Conference, Wroclaw, Poland, 18-19 Sept, 2019 : proceedings book., 2019. [bibtex] [pdf]
[169] Influence of solvents on corrosion mitigation property of the organic-inorganic sol-gel coating (Jolanta Gąsiorek, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[170] Hydrophobic coatings by Low Pressure Cold Spray (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[171] Cold-sprayed TiO2 and Ag-TiO2 coatings produced using sol-gel amorphous powders (Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Anna Gibas, Marcin G. Winnicki), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[172] Synthesis parameters of silica aerogels responsible for changes in mechanical properties (Bartosz Babiarczuk, Daniel Lewandowski, Justyna Krzak, Krzysztof Kierzek, Jerzy Kaleta), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, St. Petersburg, Russia, August 25-30, 2019., 2019. [bibtex] [pdf]
[173] Changes in the properties of silica thin films applied on polymers according to structure modifications (Anna Szczurek, Bartosz Babiarczuk, Jerzy Kaleta, Justyna Krzak), In International Sol-Gel Conference. Next generation : book of abstracts, 2019. [bibtex] [pdf]
[174] Protection of stainless steel (316L) and mild steel (P265GH) by SiO2 functionalized coatings (Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In , volume 60, 2017. [bibtex]
[175] The effect of the modification of sol-gel silica coatings on the anticorrosion properties on metallic substrates (Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school [Nanotechnology And Nanomaterials (Nano-2017)] (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[176] Adhesion and scratch resistance of sol-gel thin films on polymeric substrate (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[177] Bioactive glasses doped with salicylic acid (Marta Szalkowska, Anna Łukowiak, Justyna Krzak, Bartosz A. Babiarczuk), In Nanotechnology -- from fundamental research to innovations : 4th international summer school [Nanotechnology And Nanomaterials (Nano-2017)] (Olena Fesenko, ed.), Eurosvit, 2017. [bibtex] [pdf]
[178] Spherical nanoparticles of silica-calcia glass :synthesis and spectroscopic characterization (Anna Łukowiak, Beata H. Borak, Justyna Krzak, Marcin Ptak, Wiesław Stręk), In XVIth International Conference on Molecular Spectroscopy : From Molecules to Functional Materials, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017. [bibtex]
[179] Sol-gel-derived bioactive glasses doped with L-ascorbic acid (Marta Szalkowska, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Maciej Ptak, Bartosz A. Babiarczuk, Justyna Krzak), In XVIth International Conference on Molecular Spectroscopy : From Molecules to Functional Materials, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017. [bibtex]
[180] Efekt wydłużonego uwalniania wankomycyny poprzez jej immobilizację w warstwie zol-żel (Bartosz A. Babiarczuk, Daria Urbańczyk, Wiktor Urbański, Justyna Krzak), In Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne - streszczenia wystąpień 6, IX edycja, Wrocław 9.01.2016 ; Warszawa 16.01.2016, Creativetime, 2016. [bibtex]
[181] Modyfikacja właściwości powierzchniowych włókien węglowych w wyniku aplikacji cienkich warstw zol-żelowych (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Michał Barcikowski, Jerzy Kaleta), In Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne - streszczenia wystąpień 6, IX edycja, Wrocław 9.01.2016 ; Warszawa 16.01.2016, Creativetime, 2016. [bibtex]
[182] Functional sol-gel materials with tunable properties (Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Anna Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Katarzyna Łuszczyk, Anna Szczurek), 2015. [bibtex] [pdf]
[183] Effect of UV exposure time on physicochemical properties of sol-gel derived coatings (Anna Donesz-Sikorska, Katarzyna Łuszczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta, Marek Jasiorski), 2015. [bibtex] [pdf]
[184] Silica nanoparticles stability in model biological media (Beata H. Borak, Błażej Poźniak, Rafał Wiglusz, Robert Pązik), In 27th European Conference on Biomaterials, Akapit, 2015. [bibtex] [pdf]
[185] Surface modification of the silica particles with different functional groups (Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Marek Jasiorski), 2015. [bibtex] [pdf]
[186] Designing perovskite AMO3 phases by controlling the oxygen pressure and temperature during synthesis for a given combination of A and M ions (Agnieszka Baszczuk, B Dabrowski, M Avdeev, Marek Jasiorski), 2015. [bibtex] [pdf]
[187] Investigations into the magnetocaloric effect in polymer-bonded NIMNIN composite (Beata H. Borak, Agata M. Czernuszewicz, Jacek Ćwik, Jerzy Kaleta, Yuri Koshkid'ko, Daniel Lewandowski), In 32nd Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics : [proceedings], Starý Smokovec - High Tatras, Slovakia, September 22-25, 2015., EDIS Žilinska univerzita, 2015. [bibtex]
[188] Silica particles for the design of smart delivery nanotools (Rafał P. Mech, Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Daniel Lewandowski, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Jerzy Kaleta), In 27th European Conference on Biomaterials, ESB2015 : 30 August-3 September [2015], Kraków, Poland : final programme and book of abstracts., Akapit, 2015. [bibtex] [pdf]
[189] Reduction of CO2 permeability through thickening of plymer structure by sol-gel layer (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference : conference proceedings, Augustow, May 31-June 3, 2015 (Andrzej Seweryn, ed.), 2015. [bibtex]
[190] Imino-functionalized monodisperse spherical silica spheres (Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Jerzy Kaleta), In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics: September 24-27, VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., 2014. [bibtex] [pdf]
[191] Silica and silica/titania hybrid coatings reducing the permeability of gases for use in high pressure vessels (Anna Szczurek, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics [Dokument elektroniczny] : September 24-27, 2014 - Kempten, Germany : proceedings., VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., 2014. [bibtex] [pdf]
[192] Sol-gel silica-based coatings functionalized with vitamin E (Bartosz A. Babiarczuk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics [Dokument elektroniczny] : September 24-27, 2014 - Kempten, Germany : proceedings., VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., 2014. [bibtex] [pdf]
[193] Aktywacja powierzchni implantacyjnych materiałów metalicznych organiczno-nieorganicznymi powłokami funkcjonalnymi otrzymywanymi metodą zol-żel (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz, Jerzy Kaleta), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : V sympozjum, Wrocław, 20-21 czerwca 2014 : materiały konferencyjne., Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2014. [bibtex]
[194] Silica and titanium oxide thin films for medical implants (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Dominika Grygier, Jerzy Kaleta), In 11th IMEKO TC15 Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics 2012 : Braşov, 30th May - 2nd June 2012 (Ioan Tuns, Ioan Szava, Valentin-Vasile Ungureanu, eds.), Transilvania University Publishing House Braşov, 2014. [bibtex] [pdf]
[195] Preparation and physicochemical characterization of silica-metal nanostructures with biological properties (Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski), In XXV Symposium of the European Society for Biomaterials: from the design to the application of biomaterials (Julio San Roman, ed.), b.w, 2013. [bibtex]
[196] Aktywne biologicznie nanocząstki i ich zastosowanie w przemyśle tekstylnym (Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski), In Nanocząstki i nanomateriały (Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, eds.), Zarząd Główny Polskie Towarzystwa Toksykologicznego, 2013. [bibtex]
[197] Biocompatibility response and connected properties of different type of sol-gel coatings on 316L stainless steel substrate (Anna H. Donesz-Sikorska, Jakub Grzesiak, Agnieszka Śmieszek, Justyna Krzak, Krzysztof Marycz), In 19th Congress of the European Society of Biomechanics, ESB 2013, 25-28 August, Patras, Greece, Conference and Cultural Centre of the University of Patras, 2013. [bibtex] [pdf]
[198] A studies of mechanical and structural properties on sol-gel derived coatings for metallic implants (Anna H. Donesz-Sikorska, Justyna Krzak, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Krzysztof Marycz, Jerzy Kaleta), In 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Primošten, Croatia, September 25-28, 2013 : proceedings (Ivo Alfirević, Damir Semenski, eds.), Croatian Society of Mechanics, 2013. [bibtex]
[199] Warstwy otrzymywane metodą zol-żel, pełniące funkcje proadhezyjne dla układu włókno-żywica epoksydowa w materiałach kompozytowych (Anna Szczurek, Michał Barcikowski, Justyna Krzak), In Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje 4-7 czerwca 2013 (Tadeusz Spychaj, Ewa Wiśniewska, eds.), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013. [bibtex]
[200] Wstępne badania powłoki krzemionkowej otrzymanej metodą zol-żel, na podłożu stali 316L, metodą mikroskopii AFM (Anna H. Donesz-Sikorska, Katarzyna Łuszczyk, Justyna Krzak), In Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań, STM/AFM 2012, Zakopane, 28 listopada-2 grudnia 2012 : VII seminarium, NANOSAM. Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. [bibtex]
[201] Determination of chosen protective and mechanical properties of the SiO2 and TiO2 thin coatings obtained by sol-gel method (Marzena Tkaczyk, Justyna Krzak, Jerzy Kaleta), In 28th Danubia-Adria-Symposium on Advances in Experimental Mechanics, Siófok, Hungary, 28th September-01st October, 2011, Scientific Society for Mechanical Engineering, 2011. [bibtex]
[202] Characterization of C60 fullerenes doped organo-silica thin films obtained by sol-gel method (Katarzyna Broczkowska, Justyna Krzak, Mirosław Miller, Konrad W. Ptasiński, Szymon M. Lis, Sergiusz Patela), In III International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, InterTech 2010, 19-21 May 2010, Poznań, Poland : proceedings (Wojciech Karpiuk, Krzysztof Wiśniewski, eds.), Uczelniany Samorząd Doktorantów Politechniki Poznańskiej, 2010. [bibtex]
[203] Preliminary characterization of silica-titania thin films obtained by the sol-gel method (Justyna Krzak, Artur Gatkowski, Maciej Kowalski, Mirosław Miller), In Proceedings of the 2009 Interdisciplinary Conference on Chemical, Mechanical and Materials Engineering, 2009 ICCMME, Melbourne, Australia, 7-20 December, 2009., Australian Institute of High Energetic Materials, 2010. [bibtex]
[204] Preliminary study of fullerene doped thin films obtained by sol-gel method (Katarzyna Broczkowska, Justyna Krzak, Mirosław Miller), In Proceedings of the 2009 Interdisciplinary Conference on Chemical, Mechanical and Materials Engineering, 2009 ICCMME, Melbourne, Australia, 7-20 December, 2009., Australian Institute of High Energetic Materials, 2010. [bibtex]
[205] Perovskite membranes for oxygen separation from air and oxy-combustion processes (Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Leszek Pięciak, Ryszard Kluczowski, Mariusz Krauz, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Michał Stępień), In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society: ECERS 2009 (M. M. Bućko, ed.), Polish Ceramic Society, 2009. [bibtex]
[206] Active sol-gel materials (Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Agnieszka Baszczuk), In Sol-gel methods for materials processing: focusing on materials for pollution control, water pufification and soil remediation (Plinio Innocenzi, Yuriy L. Zub, Vadim G. Kessler, eds.), Springer, 2008. [bibtex] [doi]
[207] Wytwarzanie proszków perowskitowych na membrany tlenowe do otrzymywania tlenu i procesów oxy-spalania (Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Jacek Chmielowiec, Grzegorz Paściak), In Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących: materiały VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzisz, eds.), Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. [bibtex]
[208] Physicochemical properties of the thin films on the metal supports (Justyna Krzak, Agnieszka Baszczuk, Maciej Kowalski, Romuald Będziński), In 24th Danubia-Adria Symposium on Developments in Experimental Mechanics, Sibiu, Romania, September 19-22, 2007., Editura Universitatii Lucian Blaga, 2007. [bibtex]
[209] Zastosowanie cienkiej warstwy TiO2 otrzymanej techniką zol-żel do rozróżniania lotnych związków organicznych (Anna Łukowiak, Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Katarzyna Kozłowska, Beata H. Borak, Teodor Gotszalk, Agnieszka Baszczuk, Vaclav Tyrpekl, Krzysztof Maruszewski), In Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. IX Konferencja naukowa. Materiały konferencyjne, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, 2006. [bibtex]
[210] SiO2-TiO2 thin films obtained by the sol-gel method (Anna Łukowiak, Rafał Dylewicz, Szymon M Lis, Agnieszka Baszczuk, Sergiusz Patela, Krzysztof Maruszewski), In XLIX Zjazd PTChem i SITPChem, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska. Wydział Chemiczny. PGdań., 2006. [bibtex]
[211] Nanotechnologie w wytwarzaniu tekstyliów bakteriostatycznych (Stefan Brzeziński, Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Marian Ornat, Grażyna Malinowska, Beata H. Borak, Iwona Karbownik), In Ekotextil 2006. VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych, 2006. [bibtex]
[212] Active sol-gel powders (Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Sławomir Laskowski, Bolesław Mazurek, Krzysztof Maruszewski), In Postępy w elektrotechnologii. VI Konferencja naukowa, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[213] Surface functionalization of the silica spherical particles (Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski), In XLIX Zjazd PTChem i SITPChem, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska. Wydział Chemiczny. PGdań., 2006. [bibtex]
[214] Nanotechnologie - zastosowanie w różnych dziedzinach techniki (Krzysztof Maruszewski, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Justyna Krzak), In Alternatywne i odnawialne źródła energii. Nowoczesne technologie. Od biomasy do wodoru - praktyka i perspektywy, Karczowiska, 23 października 2006 (M. Borgosz-Koczwara, P. Lisiecki, eds.), Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, 2006. [bibtex]
[215] Wykorzystanie technologii zol-żel do wytwarzania materiałów do budowy superkondensatorów (Krzysztof Maruszewski, Bronisław Szubzda, Justyna Krzak), In Postępy w elektrotechnologii. VI Konferencja naukowa, Jamrozowa Polana, 20-22 września 2006., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006. [bibtex]
[216] The interaction of bone tissue structures with the surface layer of implants (Romuald Będziński, Krzysztof Maruszewski, Monika Stefańska, Justyna Krzak, Krystyna Haimann, Dominika Kindzi-Kmiecik), In 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics, Podbanske-Zilina, Slovak Republik, September 26 - September 29, 2006., 2006. [bibtex]
[217] The interaction of bone tissue structures with the surface layer of implants (Romuald Będziński, Krzysztof Maruszewski, Monika Stefańska, Justyna Krzak, Krystyna Haimann, Dominika Kindzi-Kmiecik), In Biomechanika '06 : międzynarodowa konferencja, Zakopane, 06-08 IX 2006 (Wojciech Wolański, ed.), Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006. [bibtex]
[218] Zol-żelowe warstwy wierzchnie kształtujące odporność korozyjną stali AISI 316L (Dominika Grygier, Justyna Krzak, Jan Masalski, Włodzimierz Dudziński), In XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Krynica, 26-29 IX 2006, Oficyna Wydaw. Edukacja, 2006. [bibtex]
[219] Characteristics of the sol-gel surface coatings used on titanium alloy implants (Monika Stefańska, Romuald Będziński, Justyna Krzak), In The 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics [Dokument elektroniczny], Puchov, Slovakia, May, 10-13th 2006., SMTV, 2006. [bibtex]
[220] Silica spherical particles obtained by the sol-gel method (Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski), In 5th International Conference of PhD Students, Innovation and Technology Transfer Centre. University of Miskolc, 2005. [bibtex]
[221] Spectroscopic properties of CDS nanoparticles embedded in lif film and sol-gel silica glasses. Comparative studies (Wiesław Stręk, Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, M Bałuka, R Cywiński, P Pershukevich), In Innovative light emitting materials. Proceedings of Topical Symposium X Innovative Light Emitting Materials of the Forum on New Materials of the 9th CIMTEC-World Ceramics Congress and Forum on New Materials (Pietro Vincenzini, G.C. Righini, eds.), Techna, 1998. [bibtex]
Refereed Workshop Papers
[222] Anti-corrosive sol-gel coatings with rare earth compounds (Beata H. Borak, Jolanta Gąsiorek, Bartosz A. Babiarczuk, Marta Szalkowska, Justyna Krzak), In 7th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths : photonic materials and devices (PRE'17), November 30-December 2, 2017, Rome, Italy : program and abstracts, 2017. [bibtex]
[223] Physicochemical characterization of ferromagnetic composite material based on cobalt nanoparticles (Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski), In 9th Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials (IWAN): 7th-8th November 2013 (Daniel Nižňanský, ed.), Univerzita Karlova v Praze, Přirodovědecká fakulta, 2013. [bibtex]
Other Publications
[224] Patent. Polska, nr 226136. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407849 z 09.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[225] Patent. Polska, nr 226137. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407857 z 10.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[226] Patent. Polska, nr 226136. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407849 z 09.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[227] Patent. Polska, nr 226137. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407857 z 10.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[228] Patent. Polska, nr 226136. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407849 z 09.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[229] Patent. Polska, nr 226137. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407857 z 10.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[230] Patent. Polska, nr 226123. Sposób produkcji wielofunkcyjnych wyrobów włókienniczych Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2013. (Zgłosz. nr 406396 z 05.12.2013. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[231] Patent. Polska, nr 226123. Sposób produkcji wielofunkcyjnych wyrobów włókienniczych Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2013. (Zgłosz. nr 406396 z 05.12.2013. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[232] Patent. Polska, nr 226123. Sposób produkcji wielofunkcyjnych wyrobów włókienniczych Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2013. (Zgłosz. nr 406396 z 05.12.2013. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[233] Biosensor do wykrywania związków fenolowych (Joanna Cabaj, Jadwiga Sołoducho, Agnieszka Świst, Bartosz A. Babiarczuk), 2012. [bibtex]
[234] Patent. Polska, nr 210661. Nowe związki wapnia z kwasem kawowym i sposób wytwarzania nowych związków wapnia z kwasem kawowym : (Maria Golonka, Justyna Krzak, Gabriela Maciejewska), 2012. [bibtex] [pdf]
[235] Patent. Polska, nr 227156. Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych Int. Cl. D06M 11/00 (Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Kaleta, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Katarzyna Łuszczyk), 2011. (Zgłosz. nr P 395680 z 18.07.2011. Opubl. 30.11.2017) [bibtex] [pdf]
[236] Patent. Polska, nr 222260. Sposób produkcji materiału włókienniczego o zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Agnieszka Kaleta, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk), 2011. (Zgłosz. nr 395765 z 25.07.2011. Opubl. 29.07.2016) [bibtex] [pdf]
[237] Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych (Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Kaleta, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Katarzyna Łuszczyk), 2011. (Zgłosz. pat. nr P 395680 z 18.07.2011) [bibtex]
[238] Wzór użytkowy. Polska, nr 62493. Światłowodowy czujnik pHInt. Cl. G01N 21/80 (Damian Andrzejewski, Halina Podbielska, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk, Marek Jasiorski), 2000. (Zgłosz. nr 330978 z 31.07.2000. Opubl. 31.08.2006) [bibtex]
Powered by bibtexbrowser