Beata Borak

Refereed Articles and Book Chapters
[1] Improvement of properties of stainless steel orthodontic archwire using TiO2:Ag coating (Zofia Kielan-Grabowska, Justyna Bącela, Anna E. Zięty, Wioletta Seremak, Marta Gawlik-Maj, Beata Kawala, Beata H. Borak, Jerzy Detyna, Michał Sarul), In Symmetry-Basel, volume 13, 2021. [bibtex] [pdf] [doi]
[2] Thin-film deposition: chemical techniques (Anna Łukowiak, Beata H. Borak), Chapter in Integrated Optics. Vol. 1, Modeling, material platforms and fabrication techniques (Giancarlo C. Righini, Maurizio Ferrari, eds.), The Institution of Engineering and Technology, volume 77, 2021. [bibtex]
[3] Sol-gel surface functionalization regardless of form and type of substrate (Justyna Krzak, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Jolanta Gąsiorek, Beata H. Borak), Chapter in Handbook of nanomaterials for manufacturing applications (Chaudhery Mustansar Hussain, ed.), Elsevier, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[4] Niobium oxide doped with Tm3+ and Gd3+ ions for multimodal imaging in biology (Eduardo J. Nassar, Susane B. Moscardini, Séverine Lechevallier, Marc Vereslt, Beata H. Borak, Lucas A. Rocha), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 93, 2020. [bibtex] [pdf] [doi]
[5] Preliminary studies of TiO2 nanopowder deposition onto metallic substrate by low pressure cold spraying (Marcin G. Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Aleksandra M. Małachowska), In Surface & Coatings Technology, volume 371, 2019. [bibtex] [pdf] [doi]
[6] Spherical nanoparticles of europium-doped silica–calcia glass and glass-ceramic :spectroscopic characterization (Beata H. Borak, Justyna Krzak, Maciej Ptak, Wiesław Stręk, Anna Łukowiak), In Journal of Molecular Structure, volume 1166, 2018. [bibtex] [pdf] [doi]
[7] ZnO sol-gel oxide coatings as materials for UV optical filters (Karolina Moszak, Anna Szczurek, Bartosz A. Babiarczuk, Beata H. Borak, Justyna Krzak), In Advanced Materials Letters, volume 8, 2017. [bibtex] [doi]
[8] Insights into the multistep transformation of titanate nanotubes into nanowires and nanoribbons (Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Jerzy Wódka), In Materials Science-Poland, volume 34, 2016. [bibtex] [doi]
[9] Advancement of surface by applying a seemingly simple sol-gel oxide materials (Justyna Krzak, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Anna H. Donesz-Sikorska, Bartosz A. Babiarczuk, Krzysztof Marycz, Anna Szczurek), Chapter in Advanced surface engineering materials (Ashutosh Tiwari, Rui Wang, Bingqing Wei, eds.), John Wiley & Sons ; Beverly, 2016. [bibtex]
[10] Antibacterial and fungicidal coating of textile-polymeric materials filled with bioactive nano- and submicro-particles (Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Kaleta, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Adam Tracz), In Fibres & Textiles in Eastern Europe, volume 20, 2012. [bibtex] [pdf]
[11] Applying the sol-gel method to the deposition of nanocoats on textiles to improve their abrasion resistance (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Adam Tracz), In Journal of Applied Polymer Science, volume 125, 2012. [bibtex] [doi]
[12] In vivo study on the biodistribution of silica particles in the bodies of rats (Beata H. Borak, Paweł Biernat, Anna Prescha, Agnieszka Baszczuk, Janusz Pluta), In Advances in Clinical and Experimental Medicine, volume 21, 2012. [bibtex] [pdf]
[13] Nanocoat finishing of polyester/cotton fabrics by the sol-gel method to improve their wear resistance (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Adam Tracz), In Fibres & Textiles in Eastern Europe, volume 19, 2011. [bibtex] [pdf]
[14] Badanie zjawiska adsorpcji substancji leczniczych (błękitu metylowego, diklofenaku sodowego, famotydyny) na powierzchni nanosfer krzemionkowych (Paweł Biernat, Janusz Pluta, Beata H. Borak, Weronika Jamiołkowska), In Farmacja Polska, volume 66, 2010. [bibtex]
[15] Textile with silver silica spheres: its antimicrobial activity against Escherichia coli and staphylococcus aureus (Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Stefan Brzeziński, Gabriela Bugla-Płoskońska, Grażyna Malinowska, Beata H. Borak, Iwona Karbownik, Agnieszka Baszczuk, Wiesław Stręk, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 51, 2009. [bibtex] [doi]
[16] Silver nanoislands located on the silica spheres and its antimicrobial activity aginst Klebsiella pneumoniae strain (Gabriela Bugla-Płoskońska, Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Zuzanna Drulis-Kawa, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Nano Science and Nano Technology, volume 2, 2008. [bibtex]
[17] Bakteriobójcze działanie immobilizowanych preparatów srebra i możliwość ich praktycznego zastosowania (Gabriela Bugla-Płoskońska, Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, volume 5, 2008. [bibtex]
[18] Materiały otrzymywane metodą zol-żel (Beata H. Borak), In Laboratorium (Katowice), 2008. [bibtex]
[19] Aktywne materiały tlenkowe otrzymane metodą zol-żel: synteza, identyfikacja i zastosowanie (Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Justyna Krzak, Anna Łukowiak), Chapter in Nowoczesne technologie otrzymywania materiałów ceramicznych i metody ich badań : materiały międzynarodowej konferencji, Warszawa-Konstancin Jeziorna, [6-7 czerwca] 2007 (Roman Pampuch, Leszek Stoch, eds.), Polskie Towarzystwo Ceramiczne, volume 101, 2008. [bibtex]
[20] Morphology of ferromagnetic sol-gel submicron silica powders doped with iron and nickel particles (O Soderberg, Y Ge, E Haimi, O Heczko, M Oja, J Laine, T Suhonen, A Aaltonen, K Kalliokari, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, S-P Hannula), In Materials Letters (General ed.), volume 61, 2007. [bibtex]
[21] Bactericidal properties of silica particles with silver islands located on the surface (Gabriela Bugla-Płoskońska, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Zuzanna Drulis-Kawa, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, Włodzimierz Doroszkiewicz), In International Journal of Antimicrobial Agents, volume 29, 2007. [bibtex] [pdf]
[22] Bacteriostatic textile-polymeric coat materials modified with nanoparticles (Stefan Brzeziński, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Marian Ornat, Grażyna Malinowska, Beata H. Borak, Iwona Karbownik), In Polimery, volume 52, 2007. [bibtex]
[23] Submicron-sized hybrid SiO2-Ni powders produced with the sol-gel method (Beata H. Borak, Sławomir Laskowski, O Heczko, A Aaltonen, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, O Soderberg, Bolesław Mazurek, M Oja, S-P Hannula, Krzysztof Maruszewski), In Materials Science-Poland, volume 25, 2007. [bibtex] [pdf]
[24] Synthesis and properties of sol-gel submicron silica powders doped with partly oxidized iron particles (Beata H. Borak, Sławomir Laskowski, O Heczko, A Aaltonen, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, O Soderberg, Bolesław Mazurek, M Oja, S-P Hannula, Krzysztof Maruszewski), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 41, 2007. [bibtex] [doi]
[25] Behavior of silica particles introduced into an isolated rat heart as potencial drug carriers (Beata H. Borak, J Arkowski, M Skrzypiec, P Ziółkowski, B Krajewska, M Wawrzyńska, B Grotthus, H Gliniak, A Szeląg, W Mazurek, D Biały, Krzysztof Maruszewski), In Biomedical Materials, volume 2, 2007. [bibtex] [pdf]
[26] Kule krzemionkowe domieszkowane srebrem -- ich wpływ na bakterie (Beata H. Borak), In Laboratorium (Katowice), 2007. [bibtex]
[27] Kule krzemionkowe jako potencjalne nośniki leków (Beata H. Borak), In Laboratorium (Katowice), 2007. [bibtex]
[28] Wodoszczelne modyfikowane nanocząsteczkami materiały powłokowe o właściwościach bakteriostatycznych (Stefan Brzeziński, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Marian Ornat, Grażyna Malinowska, Iwona Karbownik, Beata H. Borak), In Inżynieria Materiałowa, volume 27, 2006. [bibtex]
[29] Structure, electrochemistry and hydroformylation catalytic activity of the Bis(pyrazolylborato)rhodium(I) complexes [RhBp(CO)P] [P = P(NC4H4)3, PPh3, PCy3, P(C6H4OMe-4)3] (Anna M Trzeciak, Beata H. Borak, Zbigniew Ciunik, Józef J Ziółkowski, M. Fatima C Guedes da Silva, Armando J. L Pombeiro), In European Journal of Inorganic Chemistry, 2004. [bibtex] [pdf]
Refereed Conference Papers
[30] Potencjalne możliwości zastosowania powłok funkcjonalnych do ochrony antybakteryjnej elementów aparatów ortodontycznych (Anna E. Zięty, Beata H. Borak, Natalia Szczerbakowicz, Jerzy Detyna, Justyna Bącela, Marta Gawlik, Zofia Kielan, Michał Sarul), In Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum, Wrocław, 14-15 czerwca 2019 roku : materiały konferencyjne., 2019. [bibtex]
[31] Spectroscopic characterization of silica-calcia nanoparticles doped with pharmacologically active substances (Beata H. Borak, Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Maciej Ptak, Wiesław Stręk, Anna Łukowiak), In XVth International Conference on Molecular Spectrocopy : From molecules to molecular materials, biological molecular systems and nanostructures, [Wrocław-Wojanów, 15-19.9.2019, 2019. [bibtex] [pdf]
[32] Luminescence and bioactivity of silica-based nanoglasses activated with Eu3+ or Dy3+ ions (Iga Jakóbowska, Jolanta Gąsiorek, Renata Wawrzaszek, A. Hojeńska, Wiesław Stręk, Beata H. Borak, Anna Łukowiak), In 12th International Conference on Excited States of Transitions Elements (ESTE 2019), September 08-13, 2019, Kudowa-Zdrój, Poland : book of abstracts, 2019. [bibtex]
[33] Sol-gel derived luminescent bioactive glasses (Anna Łukowiak, Katarzyna Hałubek-Głuchowska, Renata Wawrzaszek, Iga Jakóbowska, Jolanta Gąsiorek, Justyna Krzak, Beata H. Borak), In 12th International Conference on Excited States of Transitions Elements (ESTE 2019), September 08-13, 2019, Kudowa-Zdrój, Poland : book of abstracts, 2019. [bibtex]
[34] Spherical nanoparticles of silica-calcia glass :synthesis and spectroscopic characterization (Anna Łukowiak, Beata H. Borak, Justyna Krzak, Marcin Ptak, Wiesław Stręk), In XVIth International Conference on Molecular Spectroscopy : From Molecules to Functional Materials, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017. [bibtex]
[35] Sol-gel-derived bioactive glasses doped with L-ascorbic acid (Marta Szalkowska, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Maciej Ptak, Bartosz A. Babiarczuk, Justyna Krzak), In XVIth International Conference on Molecular Spectroscopy : From Molecules to Functional Materials, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2017. [bibtex]
[36] Silica particles for the design of smart delivery nanotools (Rafał P. Mech, Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Daniel Lewandowski, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Jerzy Kaleta), In 27th European Conference on Biomaterials, Akapit, 2015. [bibtex] [pdf]
[37] Silica nanoparticles stability in model biological media (Beata H. Borak, Błażej Poźniak, Rafał Wiglusz, Robert Pązik), In 27th European Conference on Biomaterials, Akapit, 2015. [bibtex] [pdf]
[38] Investigations into the magnetocaloric effect in polymer-bonded NiMnIn composite (Beata H. Borak, Agata M Czernuszewicz, Jacek Ćwik, Jerzy Kaleta, Yuri Koshkid'ko, Daniel Lewandowski), In 32nd Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics : [proceedings], EDIS Žilinska univerzita, 2015. [bibtex]
[39] Surface modification of the silica particles with different functional groups (Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Marek Jasiorski), 2015. [bibtex] [pdf]
[40] Imino-functionalized monodisperse spherical silica spheres (Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Marek Jasiorski, Agnieszka Baszczuk, Jerzy Kaleta), In 31th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics: September 24-27, VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V., 2014. [bibtex] [pdf]
[41] Preparation and physicochemical characterization of silica-metal nanostructures with biological properties (Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski), In XXV Symposium of the European Society for Biomaterials: from the design to the application of biomaterials (Julio San Roman, ed.), b.w, 2013. [bibtex]
[42] Aktywne biologicznie nanocząstki i ich zastosowanie w przemyśle tekstylnym (Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk, Beata H. Borak, Marek Jasiorski), In Nanocząstki i nanomateriały (Jolanta Gromadzińska, Wojciech Wąsowicz, eds.), Zarząd Główny Polskie Towarzystwa Toksykologicznego, 2013. [bibtex]
[43] Active sol-gel materials (Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Agnieszka Baszczuk), In Sol-gel methods for materials processing: focusing on materials for pollution control, water pufification and soil remediation (Plinio Innocenzi, Yuriy L. Zub, Vadim G. Kessler, eds.), Springer, 2008. [bibtex] [doi]
[44] Zastosowanie cienkiej warstwy TiO2 otrzymanej techniką zol-żel do rozróżniania lotnych związków organicznych (Anna Łukowiak, Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Katarzyna Kozłowska, Beata H. Borak, Teodor Gotszalk, Agnieszka Baszczuk, Vaclav Tyrpekl, Krzysztof Maruszewski), In Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne. COE 2006. IX Konferencja naukowa. Materiały konferencyjne, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, 2006. [bibtex]
[45] Nanotechnologie w wytwarzaniu tekstyliów bakteriostatycznych (Stefan Brzeziński, Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Marian Ornat, Grażyna Malinowska, Beata H. Borak, Iwona Karbownik), In Ekotextil 2006. VII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych, 2006. [bibtex]
[46] Active sol-gel powders (Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Sławomir Laskowski, Bolesław Mazurek, Krzysztof Maruszewski), In Postępy w elektrotechnologii. VI Konferencja naukowa, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006. [bibtex]
[47] Surface functionalization of the silica spherical particles (Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski), In XLIX Zjazd PTChem i SITPChem, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska. Wydział Chemiczny. PGdań., 2006. [bibtex]
[48] Nanotechnologie - zastosowanie w różnych dziedzinach techniki (Krzysztof Maruszewski, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Justyna Krzak), In Alternatywne i odnawialne źródła energii. Nowoczesne technologie. Od biomasy do wodoru - praktyka i perspektywy, Karczowiska, 23 października 2006 (M. Borgosz-Koczwara, P. Lisiecki, eds.), Oficyna Wydaw.-Reklamowa Hanna Wolska, 2006. [bibtex]
[49] Silica spherical particles obtained by the sol-gel method (Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski), In 5th International Conference of PhD Students, Innovation and Technology Transfer Centre. University of Miskolc, 2005. [bibtex]
Refereed Workshop Papers
[50] Anti-corrosive sol-gel coatings with rare earth compounds (Beata H. Borak, Jolanta Gąsiorek, Bartosz A. Babiarczuk, Marta Szalkowska, Justyna Krzak), In 7th International Workshop on Photoluminescence in Rare Earths : photonic materials and devices (PRE'17), November 30-December 2, 2017, Rome, Italy : program and abstracts, 2017. [bibtex]
Other Publications
[51] Patent. Polska, nr 226136. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407849 z 09.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[52] Patent. Polska, nr 226137. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407857 z 10.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[53] Patent. Polska, nr 226136. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407849 z 09.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[54] Patent. Polska, nr 226137. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407857 z 10.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[55] Patent. Polska, nr 226136. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach hydrofobowych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407849 z 09.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[56] Patent. Polska, nr 226137. Sposób produkcji materiałów włókienniczych o właściwościach bioaktywnych i zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2014. (Zgłosz. nr 407857 z 10.04.2014. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[57] Patent. Polska, nr 226123. Sposób produkcji wielofunkcyjnych wyrobów włókienniczych Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2013. (Zgłosz. nr 406396 z 05.12.2013. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[58] Patent. Polska, nr 226123. Sposób produkcji wielofunkcyjnych wyrobów włókienniczych Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2013. (Zgłosz. nr 406396 z 05.12.2013. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[59] Patent. Polska, nr 226123. Sposób produkcji wielofunkcyjnych wyrobów włókienniczych Int. Cl. D06M 11/00, D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Marek Jasiorski, Beata H. Borak), 2013. (Zgłosz. nr 406396 z 05.12.2013. Opubl. 30.06.2017) [bibtex] [pdf]
[60] Patent. Polska, nr 227156. Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych Int. Cl. D06M 11/00 (Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Kaleta, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Katarzyna Łuszczyk), 2011. (Zgłosz. nr P 395680 z 18.07.2011. Opubl. 30.11.2017) [bibtex] [pdf]
[61] Patent. Polska, nr 222260. Sposób produkcji materiału włókienniczego o zwiększonej trwałości użytkowej Int. Cl. D06M 11/45, D06M 11/46, D06M 11/77, D06M 11/83 (Stefan Brzeziński, Dorota Kowalczyk, Grażyna Malinowska, Agnieszka Kaleta, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk), 2011. (Zgłosz. nr 395765 z 25.07.2011. Opubl. 29.07.2016) [bibtex] [pdf]
[62] Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybiczych włókienno-tworzywowych materiałów powłokowych (Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Dorota Kowalczyk, Agnieszka Kaleta, Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Katarzyna Łuszczyk), 2011. (Zgłosz. pat. nr P 395680 z 18.07.2011) [bibtex]
Powered by bibtexbrowser