Studenci

Baza promotorów

Prace dyplomowe można realizować pod opieką:

Lista zrealizowanych prac dyplomowych

Wykaz zrealizowanych prac z ostatnich kilku lat jest dostępny tutaj:  >> zobacz szczegóły <<.

Dydaktyka 

Pracownicy Zespołu Zol-Żelowego prowadzą następujące kursy:

  • Chemia i chemia materiałów
  • Ekologia
  • Fizyka i chemia ciała stałego 
  • Zaawansowane materiały funkcjonalne
  • Podstawy fizykochemii cała stałego
  • Fizykochemiczne metody badań materiałów