Diploma theses

Master theses

thesis title'Supervisor'AuthorFacultyField
of study
Year
Wytwarzanie i badania zol-żelowych powłok hydrofobowych nanoszonych z użyciem niskociśnieniowego natryskiwania na zimno i atomizowania ultradźwiękowegoAgnieszka Baszczuk Anna
Gibas
W10Mechanical Engineering2020
Hydrofobowe powłoki oparte na technologii zol-żel - analiza zastosowań w energetyceAgnieszka Baszczuk Adrianna
Duda
W10Management and Manufacturing Engineering
(in polish)
2020
Analiza możliwości uzyskania właściwości hydrofobowych do zastosowań w przemyśle lotniczymMarek
Jasiorski
Kornelia
Paluszkiewicz
W10Management and Manufacturing Engineering
(in polish)
2020
Modyfikacja zautomatyzowa-nego procesu wytwarzania barierowych warstw TiO2 techniką Cold Spray z wykorzystaniem metody zol-żelAgnieszka Baszczuk Agnieszka
Rybacka
W10Control Engineering and Robotics
(in polish)
2020
Analiza parametrów krytycznych dla określenia wielkości cząstek krystalicznych na powierzchni katalizatorów BASF PolskaMarek
Jasiorski
Monika
Ziobro
W10Mechanical Engineering
(in polish)
2018

Engineering theses

thesis title'Supervisor'AuthorFacultyField
of study
Year
Synteza i badania fizykochemiczne zmodyfikowanych hydrofobowych powłok zol-żelowych SiO2Agnieszka Baszczuk Aleksandra
Mierzwa
W3Chemistry and Engineering of Materials
(in polish)
2019
Synteza i badania fizykochemiczne zmodyfikowanych hydrofobowych powłok zol-żelowych TiO2Marek
Jasiorski
Anita
Smardz
W3Chemistry and Engineering of Materials
(in polish)
2019
Otrzymywanie powłok funkcyjnych techniką niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem krzemionki wytwarzanej metodą zol-żelMarek
Jasiorski
Michał
Gnych
W10Mechanical Engineering
(in polish)
2019
Otrzymywanie powłok ochronnych technika niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem ditlenku tytanu wytwarzanego metodą zol-żelAgnieszka Baszczuk Anna
Gibas
W10Mechanical Engineering
2019
Otrzymywanie powłok funkcyjnych technika niskociśnieniowego natryskiwania na zimno z użyciem krzemionki wytwarzanej metodą zol-żelAgnieszka Baszczuk Katarzyna
Jankowska
W10Mechanical Engineering
(in polish)
2018