Badanie wpływu modyfikacji kształtu stalowych śrub M16 wykonanych w klasie własności 8.8 na zmianę ich wytrzymałośći

by Stanisław Dzidowski, Robert Jasiński, Agnieszka Szust, Dariusz Bąkowski
Reference:
Badanie wpływu modyfikacji kształtu stalowych śrub M16 wykonanych w klasie własności 8.8 na zmianę ich wytrzymałośći (Stanisław Dzidowski, Robert Jasiński, Agnieszka Szust, Dariusz Bąkowski), 2006.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000150075,
  author	= {Dzidowski, Stanisław and Jasiński, Robert and Szust, Agnieszka and Bąkowski, Dariusz},
  title		= {Badanie wpływu modyfikacji kształtu stalowych śrub M16 wykonanych w klasie własności 8.8 na zmianę ich wytrzymałośći },
  year		= {2006},
  address	= {Wrocław},
  institution	= {Politechnika Wrocławska},
  type		= {Raporty Wydz. Zakł. Wytrzym. Mater., Ser. SPR},
  number	= {4}
}