Biologicznie aktywne powłoki otrzymywane metodą zol-żel na metalicznych materiałach implantacyjnych

by Anna H. Donesz-Sikorska, Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Krzysztof Kaliński, Justyna Krzak
Abstract:
SiO2, TiO2 and SiO2/TiO2 coating were produced by hydrolysis of (BuO)4Ti, (i-PrO)4Ti, i-Bu(EtO)3Si, (EtO)4Si and (MeO)4Si precursors and deposited on steel surface by dip-coating. The coatings showed structural homogeneity, high adhesion to the substrate and stimulating effect on the cells. The TiO2 coating was distinguished by the highest proliferation activity.
Reference:
Biologicznie aktywne powłoki otrzymywane metodą zol-żel na metalicznych materiałach implantacyjnych (Anna H. Donesz-Sikorska, Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Krzysztof Kaliński, Justyna Krzak), In Przemysł Chemiczny, volume 92, 2013.
Bibtex Entry:
@Article{	 000188001,
 author	= {Donesz-Sikorska, Anna H. and Marycz, Krzysztof and Śmieszek, Agnieszka and Grzesiak, Jakub and Kaliński, Krzysztof and Krzak, Justyna},
 title		= {Biologicznie aktywne powłoki otrzymywane metodą zol-żel na metalicznych materiałach implantacyjnych},
 journal	= {Przemysł Chemiczny},
 year		= {2013},
 volume	= {92},
 number	= {6},
 pages		= {1110-1116},
 abstract	= {SiO2, TiO2 and SiO2/TiO2 coating were produced by hydrolysis of (BuO)4Ti, (i-PrO)4Ti, i-Bu(EtO)3Si, (EtO)4Si and (MeO)4Si precursors and deposited on steel
		 surface by dip-coating. The coatings showed structural homogeneity, high adhesion to the substrate and stimulating effect on the cells. The TiO2 coating was
		 distinguished by the highest proliferation activity.},
 keywords	= {metoda zol-żel, biokompozyty metal-krzemionkowe},
 url		= {http://www.researchgate.net/profile/Anna_Donesz-Sikorska/publication/243970811_Biologically_active_oxide_coatings_produced_by_the_solgel_method_on_steel_implant_Biologicznie_aktywne_powoki_otrzymywane_metod_zolel_na_metalicznych_materiaach_implantacyjnych/links/0046351d2726281f2c000000?origin=publication_detail&ei=8DETVInAE6T9ygPLtoHQDw&usg=AFQjCNEiXSmT1FtTnyj7MIzltBowjQOx4Q&bvm=bv.75097201,d.bGQ}
}