Wysokowytrzymałe masywne stopy amorficzne na bazie Fe

by Marzena Tkaczyk
Reference:
Wysokowytrzymałe masywne stopy amorficzne na bazie Fe (Marzena Tkaczyk), Chapter in Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa (Jarosław Szrek, ed.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015.
Bibtex Entry:
@InCollection{	 000208114,
 author	= {Tkaczyk, Marzena},
 title		= {Wysokowytrzymałe masywne stopy amorficzne na bazie Fe },
 booktitle	= {Interdyscyplinarność badań naukowych 2015 [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa},
 editor	= {Jarosław Szrek},
 address	= {Wrocław},
 publisher	= {Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej},
 pages		= {275-278},
 isbn		= {9788374939102},
 year		= {2015},
 url		= {http://ko-oper.pwr.wroc.pl/files/Interdyscyplinarnosc_badan_naukowych_2015_JS.pdf}
}