Microstructure, soft magnetic properties and applications of amorphous Fe-Co-Si-B-Mo-P alloy

by Mariusz Hasiak, Marcel Miglierini, Mirosław Łukiewski, Amadeusz Łaszcz, Marek Bujdoš
Reference:
Microstructure, soft magnetic properties and applications of amorphous Fe-Co-Si-B-Mo-P alloy (Mariusz Hasiak, Marcel Miglierini, Mirosław Łukiewski, Amadeusz Łaszcz, Marek Bujdoš), In AIP Advances, volume 8, 2018.
Bibtex Entry:
@Article{	 000214050,
 author	= {Hasiak, Mariusz and Miglierini, Marcel and Łukiewski, Mirosław and Łaszcz, Amadeusz and Bujdoš, Marek},
 title		= {Microstructure, soft magnetic properties and applications of amorphous Fe-Co-Si-B-Mo-P alloy},
 journal	= {AIP Advances},
 year		= {2018},
 volume	= {8},
 number	= {5},
 pages		= {1-5},
 doi		= {10.1063/1.5007781},
 keywords	= {przejście, właściwości fazy skondensowanej, elektronika, materiały magnetyczne, materiały ferromagnetyczne},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.04.09},
 url		= {http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5007781}
}