Research on ballistic resistance of DCPD laminate under pistol ammunition fire

by Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Grzegorz J. Ziółkowski, Joanna B. Pach, Mirosław Bocian
Reference:
Research on ballistic resistance of DCPD laminate under pistol ammunition fire (Dariusz Pyka, Krzysztof Jamroziak, Grzegorz J. Ziółkowski, Joanna B. Pach, Mirosław Bocian), In Engineering Mechanics 2018 : 24th international conference : extended abstracts, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic (Cyril Fischer, Jiří Náprstek, eds.), Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 000215047,
 author	= {Pyka, Dariusz and Jamroziak, Krzysztof and Ziółkowski, Grzegorz J. and Pach, Joanna B. and Bocian, Mirosław},
 title		= {Research on ballistic resistance of DCPD laminate under pistol ammunition fire},
 booktitle	= {Engineering Mechanics 2018 : 24th international conference : extended abstracts, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic},
 year		= {2018},
 editor	= {Cyril Fischer and Jiří Náprstek},
 pages		= {701-704},
 address	= {Svratka},
 publisher	= {Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences},
 doi		= {10.21495/91-8-701},
 keywords	= {osłona balistyczna, uderzenie, analiza numeryczna, SEM, tomograf},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2018.08.30},
 url		= {http://www.engmech.cz/improc/2018/701.pdf}
}