Badanie elastooptyczne wysokociśnieniowej pompy zębatej. Grupa II

by Ludomir Jankowski, Paweł J. Bury, Rafał A. Cieślicki, Wacław Kollek, Kazimierz Maga, Piotr Osiński, Celina Pezowicz, Janusz Rutański, Małgorzata A. Żak
Reference:
Badanie elastooptyczne wysokociśnieniowej pompy zębatej. Grupa II (Ludomir Jankowski, Paweł J. Bury, Rafał A. Cieślicki, Wacław Kollek, Kazimierz Maga, Piotr Osiński, Celina Pezowicz, Janusz Rutański, Małgorzata A. Żak), 2015.
Bibtex Entry:
@TechReport{	  000216303,
  author	= {Jankowski, Ludomir and Bury, Paweł J. and Cieślicki, Rafał A. and Kollek, Wacław and Maga, Kazimierz and Osiński, Piotr and Pezowicz, Celina and Rutański,
		  Janusz and Żak, Małgorzata A.},
  title		= {Badanie elastooptyczne wysokociśnieniowej pompy zębatej. Grupa II },
  year		= {2015},
  address	= {Wrocław},
  institution	= {Politechnika Wrocławska},
  type		= {Raporty Wydziału Mechanicznego ., Ser. SPR},
  number	= {152}
}