Algorytm SLAM z pominięciem czujników odometrycznych w kontekście różnych typów procesorów obliczeniowych

by Mateusz Fiedeń, Michał Miotk, Przemysław Dąbek, Artur M. Muraszkowski
Reference:
Algorytm SLAM z pominięciem czujników odometrycznych w kontekście różnych typów procesorów obliczeniowych (Mateusz Fiedeń, Michał Miotk, Przemysław Dąbek, Artur M. Muraszkowski), In Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny], volume 7, 2019.
Bibtex Entry:
@Article{	  000221534,
  author	= {Fiedeń, Mateusz and Miotk, Michał and Dąbek, Przemysław and Muraszkowski, Artur M.},
  title		= {Algorytm SLAM z pominięciem czujników odometrycznych w kontekście różnych typów procesorów obliczeniowych },
  year		= {2019},
  journal	= {Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny]},
  volume	= {7},
  number	= {1},
  pages		= {28-37},
  url		= {http://ijes.pwr.wroc.pl/Vol-VII/No-1/VII-p28-37_Fieden.pdf}
}