Prospects of low-pressure cold spray for superhydrophobic coatings

by Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki
Reference:
Prospects of low-pressure cold spray for superhydrophobic coatings (Anna Gibas, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Marcin G. Winnicki), In Coatings [Dokument elektroniczny], volume 9, 2019.
Bibtex Entry:
@Article{	  000224249,
  author	= {Gibas, Anna and Baszczuk, Agnieszka and Jasiorski, Marek and Winnicki, Marcin G.},
  title		= {Prospects of low-pressure cold spray for superhydrophobic coatings },
  year		= {2019},
  journal	= {Coatings [Dokument elektroniczny]},
  volume	= {9},
  number	= {12},
  pages		= {1-21},
  doi		= {10.3390/coatings9120829}
}