Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych połączenia krążek międzykręgowy – płytka graniczna kręgów na podstawie wybranego modelu zwierzęcego

by Magdalena Wojtków
Reference:
Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych połączenia krążek międzykręgowy – płytka graniczna kręgów na podstawie wybranego modelu zwierzęcego (Magdalena Wojtków), PhD thesis, Politechnika Wrocławska, 2021.
Bibtex Entry:
@PhDThesis{	  000230124,
  author	= {Wojtków, Magdalena},
  title		= {Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych połączenia krążek międzykręgowy - płytka graniczna kręgów na podstawie wybranego modelu
		  zwierzęcego },
  year		= {2021},
  school	= {Politechnika Wrocławska},
  address	= {Wrocław}
}