ArF-excimer laser as a potential tool for manufacturing of biomedical polymeric devices

by Bogusz D. Stępak, Magdalena J. Kobielarz, Małgorzata Gazińska, Konrad Szustakiewicz, Celina Pezowicz, Arkadiusz Antończak
Reference:
ArF-excimer laser as a potential tool for manufacturing of biomedical polymeric devices (Bogusz D. Stępak, Magdalena J. Kobielarz, Małgorzata Gazińska, Konrad Szustakiewicz, Celina Pezowicz, Arkadiusz Antończak), In Express Polymer Letters, volume 15, 2021.
Bibtex Entry:
@Article{	  000231295,
  author	= {Stępak, Bogusz D. and Kobielarz, Magdalena J. and Gazińska, Małgorzata and Szustakiewicz, Konrad and Pezowicz, Celina and Antończak, Arkadiusz},
  title		= {ArF-excimer laser as a potential tool for manufacturing of biomedical polymeric devices },
  year		= {2021},
  journal	= {Express Polymer Letters},
  volume	= {15},
  number	= {8},
  pages		= {808–824},
  doi		= {10.3144/expresspolymlett.2021.64}
}