Summer School on Fracture Mechanics

by Oleg Andreykiv, Mieczysław Szata
Reference:
Summer School on Fracture Mechanics (Oleg Andreykiv, Mieczysław Szata), In Mechanika pękania z uwzględnieniem wpływu środowiska koryzyjnego. Obciążenia wieloosiowe, Oficyna Wydaw. PWroc., 1997.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Andreykiv1997,
  author	= {Andreykiv, Oleg and Szata, Mieczysław},
  title		= {Summer School on Fracture Mechanics},
  booktitle	= {Mechanika pękania z uwzględnieniem wpływu środowiska koryzyjnego. Obciążenia wieloosiowe},
  year		= {1997},
  pages		= {3-5},
  address	= {Szklarska Poręba},
  publisher	= {Oficyna Wydaw. PWroc.},
  keywords	= {mechanika pękania, metoda eksperymentalna, zmęczenie}
}