Wzór użytkowy. Polska, nr 62493. Światłowodowy czujnik pHInt. Cl. G01N 21/80

by Damian Andrzejewski, Halina Podbielska, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk, Marek Jasiorski
Reference:
Wzór użytkowy. Polska, nr 62493. Światłowodowy czujnik pHInt. Cl. G01N 21/80 (Damian Andrzejewski, Halina Podbielska, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk, Marek Jasiorski), 2000. (Zgłosz. nr 330978 z 31.07.2000. Opubl. 31.08.2006)
Bibtex Entry:
@Misc{		  Andrzejewski2000,
  author	= {Andrzejewski, Damian and Podbielska, Halina and Maruszewski, Krzysztof and Stręk, Wiesław and Jasiorski, Marek},
  title		= {Wzór użytkowy. Polska, nr 62493. Światłowodowy czujnik pHInt. Cl. G01N 21/80},
  year		= {2000},
  note		= {Zgłosz. nr 330978 z 31.07.2000. Opubl. 31.08.2006},
  keywords	= {czujniki światłowodowe}
}