Crystal structure, magnetic and electrical properties of new indium copper-oxycarbonates Ba2CuInx(CO3)1-xO2+2.5x+δ

by Agnieszka Baszczuk, Adam Zygmunt, M Wołcyrz
Reference:
Crystal structure, magnetic and electrical properties of new indium copper-oxycarbonates Ba2CuInx(CO3)1-xO2+2.5x+δ (Agnieszka Baszczuk, Adam Zygmunt, M Wołcyrz), In Journal of Alloys and Compounds, volume 346, 2002.
Bibtex Entry:
@Article{	  Baszczuk2002,
  author	= {Baszczuk, Agnieszka and Zygmunt, Adam and Wołcyrz, M},
  title		= {Crystal structure, magnetic and electrical properties of new indium copper-oxycarbonates {Ba2CuInx(CO3)1-xO2+2.5x+δ}},
  journal	= {Journal of Alloys and Compounds},
  year		= {2002},
  volume	= {346},
  number	= {1/2},
  pages		= {68-79},
  doi		= {10.1016/S0925-8388(02)00666-7},
  keywords	= {materiały nieorganiczne, struktura krystaliczna, spektroskopia optyczna, pomiary magnetyczne, przewodnictwo elektryczne}
}