Ba4In2-x(CO3)1+xO6-2.5x oraz Ba4In0.8Cu1.6(CO3)0.6O6.2 — new indium oxycarbonates closely related to n=3 Ruddlesden-Popper phases

by Agnieszka Baszczuk, M Wołcyrz, Adam Zygmunt
Reference:
Ba4In2-x(CO3)1+xO6-2.5x oraz Ba4In0.8Cu1.6(CO3)0.6O6.2 — new indium oxycarbonates closely related to n=3 Ruddlesden-Popper phases (Agnieszka Baszczuk, M Wołcyrz, Adam Zygmunt), In Journal of Alloys and Compounds, volume 360, 2003.
Bibtex Entry:
@Article{	  Baszczuk2003,
  author	= {Baszczuk, Agnieszka and Wołcyrz, M and Zygmunt, Adam},
  title		= {{Ba4In2-x(CO3)1+xO6-2.5x oraz Ba4In0.8Cu1.6(CO3)0.6O6.2} -- new indium oxycarbonates closely related to n=3 Ruddlesden-Popper phases},
  journal	= {Journal of Alloys and Compounds},
  year		= {2003},
  volume	= {360},
  number	= {1/2},
  pages		= {1-10},
  doi		= {10.1016/S0925-8388(03)00299-8},
  keywords	= {materiały tlenkowe, struktura krystaliczna, spektroskopia optyczna, dyfrakcja rentgenowska}
}