Badanie zjawiska adsorpcji substancji leczniczych (błękitu metylowego, diklofenaku sodowego, famotydyny) na powierzchni nanosfer krzemionkowych

by Paweł Biernat, Janusz Pluta, Beata H. Borak, Weronika Jamiołkowska
Reference:
Badanie zjawiska adsorpcji substancji leczniczych (błękitu metylowego, diklofenaku sodowego, famotydyny) na powierzchni nanosfer krzemionkowych (Paweł Biernat, Janusz Pluta, Beata H. Borak, Weronika Jamiołkowska), In Farmacja Polska, volume 66, 2010.
Bibtex Entry:
@Article{	  Biernat2010,
  author	= {Biernat, Paweł and Pluta, Janusz and Borak, Beata H. and Jamiołkowska, Weronika},
  title		= {Badanie zjawiska adsorpcji substancji leczniczych (błękitu metylowego, diklofenaku sodowego, famotydyny) na powierzchni nanosfer krzemionkowych},
  journal	= {Farmacja Polska},
  year		= {2010},
  volume	= {66},
  number	= {12},
  pages		= {823-827},
  keywords	= {nanostruktury, krzemionka, adsorbcja, desorpcja, błękit metylenowy, diklofenak sodowy},
  timestamp	= {2014.07.07}
}