Active sol-gel powders

by Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Sławomir Laskowski, Bolesław Mazurek, Krzysztof Maruszewski
Reference:
Active sol-gel powders (Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Sławomir Laskowski, Bolesław Mazurek, Krzysztof Maruszewski), In Postępy w elektrotechnologii. VI Konferencja naukowa, Oficyna Wydaw. PWroc., 2006.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Borak2006a,
  author	= {Borak, Beata H. and Jasiorski, Marek and Laskowski, Sławomir and Mazurek, Bolesław and Maruszewski, Krzysztof},
  title		= {Active sol-gel powders},
  booktitle	= {Postępy w elektrotechnologii. VI Konferencja naukowa},
  year		= {2006},
  pages		= {146-148},
  address	= {Jamrozowa Polana},
  publisher	= {Oficyna Wydaw. PWroc.},
  keywords	= {zol-żel, nanocząsteczka, aktywny proszek}
}