Synthesis and properties of sol-gel submicron silica powders doped with partly oxidized iron particles

by Beata H. Borak, Sławomir Laskowski, O Heczko, A Aaltonen, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, O Soderberg, Bolesław Mazurek, M Oja, S-P Hannula, Krzysztof Maruszewski
Reference:
Synthesis and properties of sol-gel submicron silica powders doped with partly oxidized iron particles (Beata H. Borak, Sławomir Laskowski, O Heczko, A Aaltonen, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, O Soderberg, Bolesław Mazurek, M Oja, S-P Hannula, Krzysztof Maruszewski), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 41, 2007.
Bibtex Entry:
@Article{	  Borak2007c,
  author	= {Borak, Beata H. and Laskowski, Sławomir and Heczko, O and Aaltonen, A and Baszczuk, Agnieszka and Jasiorski, Marek and Soderberg, O and Mazurek, Bolesław and
		  Oja, M and Hannula, S-P and Maruszewski, Krzysztof},
  title		= {Synthesis and properties of sol-gel submicron silica powders doped with partly oxidized iron particles},
  journal	= {Journal of Sol-Gel Science and Technology},
  year		= {2007},
  volume	= {41},
  pages		= {185-190},
  doi		= {10.1007/s10971-006-0523-9},
  keywords	= {cząstki żelaza, tlenek żelaza, magnetyczne cząstki SiO2-Fe, metoda zol-żel}
}