Bactericidal properties of silica particles with silver islands located on the surface

by Gabriela Bugla-Płoskońska, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Zuzanna Drulis-Kawa, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, Włodzimierz Doroszkiewicz
Reference:
Bactericidal properties of silica particles with silver islands located on the surface (Gabriela Bugla-Płoskońska, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Marek Jasiorski, Zuzanna Drulis-Kawa, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, Włodzimierz Doroszkiewicz), In International Journal of Antimicrobial Agents, volume 29, 2007.
Bibtex Entry:
@Article{	 Bugla-Ploskonska2007,
 author	= {Bugla-Płoskońska, Gabriela and Leszkiewicz, Anna and Borak, Beata H. and Jasiorski, Marek and Drulis-Kawa, Zuzanna and Baszczuk, Agnieszka and Maruszewski,
		 Krzysztof and Doroszkiewicz, Włodzimierz},
 title		= {Bactericidal properties of silica particles with silver islands located on the surface},
 journal	= {International Journal of Antimicrobial Agents},
 year		= {2007},
 volume	= {29},
 number	= {6},
 pages		= {746-748},
 keywords	= {bakteriobójczość, krzemionka, nano-srebro, metoda zol-żel},
 url		= {http://vls.icm.edu.pl/ss.html}
}