Bakteriobójcze działanie immobilizowanych preparatów srebra i możliwość ich praktycznego zastosowania

by Gabriela Bugla-Płoskońska, Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Włodzimierz Doroszkiewicz
Reference:
Bakteriobójcze działanie immobilizowanych preparatów srebra i możliwość ich praktycznego zastosowania (Gabriela Bugla-Płoskońska, Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Agnieszka Baszczuk, Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, volume 5, 2008.
Bibtex Entry:
@Article{	  Bugla-Ploskonska2008,
  author	= {Bugla-Płoskońska, Gabriela and Jasiorski, Marek and Leszkiewicz, Anna and Borak, Beata H. and Baszczuk, Agnieszka and Brzeziński, Stefan and Malinowska,
		  Grażyna and Doroszkiewicz, Włodzimierz},
  title		= {Bakteriobójcze działanie immobilizowanych preparatów srebra i możliwość ich praktycznego zastosowania},
  journal	= {Farmaceutyczny Przegląd Naukowy},
  year		= {2008},
  volume	= {5},
  number	= {2},
  pages		= {23-26},
  keywords	= {tkaniny impregnowane, kompozyt srebra, Klebsiella pneumoniae}
}