Silver nanoislands located on the silica spheres and its antimicrobial activity aginst Klebsiella pneumoniae strain

by Gabriela Bugla-Płoskońska, Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Zuzanna Drulis-Kawa, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, Włodzimierz Doroszkiewicz
Reference:
Silver nanoislands located on the silica spheres and its antimicrobial activity aginst Klebsiella pneumoniae strain (Gabriela Bugla-Płoskońska, Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Beata H. Borak, Zuzanna Drulis-Kawa, Agnieszka Baszczuk, Krzysztof Maruszewski, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Nano Science and Nano Technology, volume 2, 2008.
Bibtex Entry:
@Article{	  Bugla-Ploskonska2008a,
  author	= {Bugla-Płoskońska, Gabriela and Jasiorski, Marek and Leszkiewicz, Anna and Borak, Beata H. and Drulis-Kawa, Zuzanna and Baszczuk, Agnieszka and Maruszewski,
		  Krzysztof and Doroszkiewicz, Włodzimierz},
  title		= {Silver nanoislands located on the silica spheres and its antimicrobial activity aginst Klebsiella pneumoniae strain},
  journal	= {Nano Science and Nano Technology},
  year		= {2008},
  volume	= {2},
  number	= {2/3},
  pages		= {45-47},
  keywords	= {nanocząsteczki srebra, zol-żel}
}