Strategia energetyczna Dolnego Śląska Raport końcowy

by Jan Bujko, Roman Galar, Zbigniew Gnutek, Wacław Kasprzak, Jacek Malko, Aleksander Weron, Marian Brol, Andrzej Graczyk, Janusz Kroik, Andrzej Olszewski, Piotr Stawski, Zdzisław Szalbierz, Magdalena Węglarz, Piotr Kubiński, Marek Kozłowski, Adam Misiorek, Tomasz Piesiewicz, Edyta Ropuszyńska-Surma
Reference:
Strategia energetyczna Dolnego Śląska Raport końcowy (Jan Bujko, Roman Galar, Zbigniew Gnutek, Wacław Kasprzak, Jacek Malko, Aleksander Weron, Marian Brol, Andrzej Graczyk, Janusz Kroik, Andrzej Olszewski, Piotr Stawski, Zdzisław Szalbierz, Magdalena Węglarz, Piotr Kubiński, Marek Kozłowski, Adam Misiorek, Tomasz Piesiewicz, Edyta Ropuszyńska-Surma), 2002. (T. 1)
Bibtex Entry:
@Book{		  Bujko2002,
  title		= {Strategia energetyczna Dolnego Śląska Raport końcowy},
  year		= {2002},
  author	= {Bujko, Jan and Galar, Roman and Gnutek, Zbigniew and Kasprzak, Wacław and Malko, Jacek and Weron, Aleksander and Brol, Marian and Graczyk, Andrzej and Kroik,
		  Janusz and Olszewski, Andrzej and Stawski, Piotr and Szalbierz, Zdzisław and Węglarz, Magdalena and Kubiński, Piotr and Kozłowski, Marek and Misiorek, Adam
		  and Piesiewicz, Tomasz and Ropuszyńska-Surma, Edyta},
  note		= {T. 1},
  keywords	= {diagnoza, cel, program, samorząd, ekspertyza}
}