Structural, transport, and magnetic properties of RMnO3 perovskites (R=La, Pr, Nd, Sm, 153Eu, Dy)

by B Dabrowski, S Kolesnik, Agnieszka Baszczuk, O Chmaissem, T Maxwell, J Mais
Reference:
Structural, transport, and magnetic properties of RMnO3 perovskites (R=La, Pr, Nd, Sm, 153Eu, Dy) (B Dabrowski, S Kolesnik, Agnieszka Baszczuk, O Chmaissem, T Maxwell, J Mais), In Journal of Solid State Chemistry, volume 178, 2005.
Bibtex Entry:
@Article{	  Dabrowski2005,
  author	= {Dabrowski, B and Kolesnik, S and Baszczuk, Agnieszka and Chmaissem, O and Maxwell, T and Mais, J},
  title		= {Structural, transport, and magnetic properties of RMnO3 perovskites (R=La, Pr, Nd, Sm, 153Eu, Dy)},
  journal	= {Journal of Solid State Chemistry},
  year		= {2005},
  volume	= {178},
  number	= {3},
  pages		= {629-637},
  doi		= {10.1016/j.jssc.2004.12.006},
  keywords	= {związki perowskitowe, właściwości strukturalne, współczynnik tolerancji}
}