Wytwarzanie proszków perowskitowych na membrany tlenowe do otrzymywania tlenu i procesów oxy-spalania

by Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Jacek Chmielowiec, Grzegorz Paściak
Reference:
Wytwarzanie proszków perowskitowych na membrany tlenowe do otrzymywania tlenu i procesów oxy-spalania (Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Jacek Chmielowiec, Grzegorz Paściak), In Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących: materiały VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzisz, eds.), Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Gromada2008,
  author	= {Gromada, Magdalena and Krząstek, Kazimierz and Baszczuk, Agnieszka and Trawczyński, Janusz and Chmielowiec, Jacek and Paściak, Grzegorz},
  title		= {Wytwarzanie proszków perowskitowych na membrany tlenowe do otrzymywania tlenu i procesów oxy-spalania},
  booktitle	= {Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących: materiały VI Konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego},
  year		= {2008},
  editor	= {M. M. Bućko and K. Haberko and Z. Pędzisz},
  pages		= {163-170},
  address	= {Kraków},
  publisher	= {Polskie Towarzystwo Ceramiczne},
  keywords	= {perowskity, membrany, tlen, synteza}
}