Perovskite membranes for oxygen separation from air and oxy-combustion processes

by Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Leszek Pięciak, Ryszard Kluczowski, Mariusz Krauz, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Michał Stępień
Reference:
Perovskite membranes for oxygen separation from air and oxy-combustion processes (Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Leszek Pięciak, Ryszard Kluczowski, Mariusz Krauz, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Michał Stępień), In Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society: ECERS 2009 (M. M. Bućko, ed.), Polish Ceramic Society, 2009.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Gromada2009,
 author	= {Gromada, Magdalena and Krząstek, Kazimierz and Pięciak, Leszek and Kluczowski, Ryszard and Krauz, Mariusz and Baszczuk, Agnieszka and Trawczyński, Janusz and
		 Stępień, Michał},
 title		= {Perovskite membranes for oxygen separation from air and oxy-combustion processes},
 booktitle	= {Proceedings of the 11th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society: ECERS 2009},
 year		= {2009},
 editor	= {M. M. Bućko},
 pages		= {226-231},
 address	= {Kraków},
 publisher	= {Polish Ceramic Society},
 keywords	= {perowskity, membrany, separacja tlenu}
}