Perovskite membranes for oxygen separation and oxy-combustion processes

by Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Leszek Pięciak, Ryszard Kluczowski, Mariusz Krauz, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Michał Stępień
Reference:
Perovskite membranes for oxygen separation and oxy-combustion processes (Magdalena Gromada, Kazimierz Krząstek, Leszek Pięciak, Ryszard Kluczowski, Mariusz Krauz, Agnieszka Baszczuk, Janusz Trawczyński, Michał Stępień), In Materiały Ceramiczne, volume 62, 2010.
Bibtex Entry:
@Article{	 Gromada2010,
 author	= {Gromada, Magdalena and Krząstek, Kazimierz and Pięciak, Leszek and Kluczowski, Ryszard and Krauz, Mariusz and Baszczuk, Agnieszka and Trawczyński, Janusz and
		 Stępień, Michał},
 title		= {Perovskite membranes for oxygen separation and oxy-combustion processes},
 journal	= {Materiały Ceramiczne},
 year		= {2010},
 volume	= {62},
 number	= {3},
 pages		= {322-327},
 keywords	= {mieszane tlenki, membrana tlenowa, membrana rurowa},
 url		= {http://www.ptcer.pl/mccm/en/article-details/62/3/273}
}