Nature and optical behaviour of heavily europium-doped silica glasses obtained by the sol-gel method

by Dariusz Hreniak, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Leszek Kępiński, L Krajczyk, Jan Misiewicz, Wiesław Stręk
Reference:
Nature and optical behaviour of heavily europium-doped silica glasses obtained by the sol-gel method (Dariusz Hreniak, Marek Jasiorski, Krzysztof Maruszewski, Leszek Kępiński, L Krajczyk, Jan Misiewicz, Wiesław Stręk), In Journal of Non-Crystalline Solids, volume 298, 2002.
Bibtex Entry:
@Article{	  Hreniak2002,
  author	= {Hreniak, Dariusz and Jasiorski, Marek and Maruszewski, Krzysztof and Kępiński, Leszek and Krajczyk, L and Misiewicz, Jan and Stręk, Wiesław},
  title		= {Nature and optical behaviour of heavily europium-doped silica glasses obtained by the sol-gel method},
  journal	= {Journal of Non-Crystalline Solids},
  year		= {2002},
  volume	= {298},
  number	= {2/3},
  pages		= {146-152},
  keywords	= {szkło krzemowe, metoda zol-żel, europ, widmo optyczne}
}