Preparation and optical properties of submicron SiO2 spheres doped with YAG:Nd3+ nanocrystallites

by Dariusz Hreniak, Marek Jasiorski, Agnieszka Hreniak, Włodzimierz Dudziński, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk
Reference:
Preparation and optical properties of submicron SiO2 spheres doped with YAG:Nd3+ nanocrystallites (Dariusz Hreniak, Marek Jasiorski, Agnieszka Hreniak, Włodzimierz Dudziński, Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 26, 2003.
Bibtex Entry:
@Article{	  Hreniak2003,
  author	= {Hreniak, Dariusz and Jasiorski, Marek and Hreniak, Agnieszka and Dudziński, Włodzimierz and Maruszewski, Krzysztof and Stręk, Wiesław},
  title		= {Preparation and optical properties of submicron SiO2 spheres doped with YAG:Nd3+ nanocrystallites},
  journal	= {Journal of Sol-Gel Science and Technology},
  year		= {2003},
  volume	= {26},
  number	= {1},
  pages		= {971-976},
  keywords	= {sfera SiO2, metoda zol-żelowa, nanokrystalit}
}