Properties and applications of silica submicron powders with surface Ag nanoclusters

by Marek Jasiorski, S Bakardijeva, Włodzimierz Doroszkiewicz, Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, D Marcinkowska, Marian Ornat, Wiesław Stręk, Krzysztof Maruszewski
Reference:
Properties and applications of silica submicron powders with surface Ag nanoclusters (Marek Jasiorski, S Bakardijeva, Włodzimierz Doroszkiewicz, Stefan Brzeziński, Grażyna Malinowska, D Marcinkowska, Marian Ornat, Wiesław Stręk, Krzysztof Maruszewski), In Materials Science-Poland, volume 22, 2004.
Bibtex Entry:
@Article{	 Jasiorski2004,
 author	= {Jasiorski, Marek and Bakardijeva, S and Doroszkiewicz, Włodzimierz and Brzeziński, Stefan and Malinowska, Grażyna and Marcinkowska, D and Ornat, Marian and
		 Stręk, Wiesław and Maruszewski, Krzysztof},
 title		= {Properties and applications of silica submicron powders with surface Ag nanoclusters},
 journal	= {Materials Science-Poland},
 year		= {2004},
 volume	= {22},
 number	= {2},
 pages		= {137-144},
 keywords	= {metoda zol-żel, Ag nanocząstki, submikronowe sfery krzemionkowe, SERS, właściwości bakteriostatyczne},
 url		= {http://materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol22no2/articles/ms_2004_021.pdf}
}