Active sol-gel materials

by Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Agnieszka Baszczuk
Reference:
Active sol-gel materials (Marek Jasiorski, Beata H. Borak, Anna Łukowiak, Agnieszka Baszczuk), In Sol-gel methods for materials processing: focusing on materials for pollution control, water pufification and soil remediation (Plinio Innocenzi, Yuriy L. Zub, Vadim G. Kessler, eds.), Springer, 2008.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Jasiorski2008a,
 author	= {Jasiorski, Marek and Borak, Beata H. and Łukowiak, Anna and Baszczuk, Agnieszka},
 title		= {Active sol-gel materials},
 booktitle	= {Sol-gel methods for materials processing: focusing on materials for pollution control, water pufification and soil remediation},
 year		= {2008},
 editor	= {Plinio Innocenzi and Yuriy L. Zub and Vadim G. Kessler},
 pages		= {125-137},
 address	= {Dordrecht},
 publisher	= {Springer},
 doi		= {10.1007/978-1-4020-8514-7_8},
 keywords	= {metoda zol-żelowa, cienkie warstwy, nanocząsteczki, nanowłókna, właściwości materiałow zol-żelowych},
 timestamp	= {2014.07.07}
}