Textile with silver silica spheres: its antimicrobial activity against Escherichia coli and staphylococcus aureus

by Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Stefan Brzeziński, Gabriela Bugla-Płoskońska, Grażyna Malinowska, Beata H. Borak, Iwona Karbownik, Agnieszka Baszczuk, Wiesław Stręk, Włodzimierz Doroszkiewicz
Reference:
Textile with silver silica spheres: its antimicrobial activity against Escherichia coli and staphylococcus aureus (Marek Jasiorski, Anna Leszkiewicz, Stefan Brzeziński, Gabriela Bugla-Płoskońska, Grażyna Malinowska, Beata H. Borak, Iwona Karbownik, Agnieszka Baszczuk, Wiesław Stręk, Włodzimierz Doroszkiewicz), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 51, 2009.
Bibtex Entry:
@Article{	 Jasiorski2009,
 author	= {Jasiorski, Marek and Leszkiewicz, Anna and Brzeziński, Stefan and Bugla-Płoskońska, Gabriela and Malinowska, Grażyna and Borak, Beata H. and Karbownik, Iwona
		 and Baszczuk, Agnieszka and Stręk, Wiesław and Doroszkiewicz, Włodzimierz},
 title		= {Textile with silver silica spheres: its antimicrobial activity against Escherichia coli and staphylococcus aureus},
 journal	= {Journal of Sol-Gel Science and Technology},
 year		= {2009},
 volume	= {51},
 number	= {3},
 pages		= {330-334},
 doi		= {10.1007/s10971-009-1902-9},
 keywords	= {sferyczna krzemionka dotowana srebrem, polimer, tekstylia},
 timestamp	= {2014.07.07}
}