Morphology and absorption properties control of silver nanoparticles deposited on two types of sol-gel spherical silica substrates

by Marek Jasiorski, Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk
Reference:
Morphology and absorption properties control of silver nanoparticles deposited on two types of sol-gel spherical silica substrates (Marek Jasiorski, Katarzyna Łuszczyk, Agnieszka Baszczuk), In Journal of Alloys and Compounds, volume 588, 2014.
Bibtex Entry:
@Article{	  Jasiorski2014,
  author	= {Jasiorski, Marek and Łuszczyk, Katarzyna and Baszczuk, Agnieszka},
  title		= {Morphology and absorption properties control of silver nanoparticles deposited on two types of sol-gel spherical silica substrates},
  journal	= {Journal of Alloys and Compounds},
  year		= {2014},
  volume	= {588},
  pages		= {70-74},
  gsid		= {4602174495874464730},
  keywords	= {nanocząstki srebra, kule krzemionkowe, powierzchniowa funkcjonalizacja grupami aminowymi, powierzchniowy rezonans plazmowy},
  url		= {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838813027059}
}