Effect of corrosion on cyclic properties of E355-CC steel

by Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski, Jacek Żebracki
Reference:
Effect of corrosion on cyclic properties of E355-CC steel (Jerzy Kaleta, Piotr Kotowski, Jacek Żebracki), In Euromat 94. 15th Conference on Materials Testing in Metallurgy. 11th Congress on Materials Testing. Conference proceedings (B. Vorsatz, E. Szoke, eds.), 1994.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kaleta1994a,
  author	= {Kaleta, Jerzy and Kotowski, Piotr and Żebracki, Jacek},
  title		= {Effect of corrosion on cyclic properties of {E355-CC} steel},
  booktitle	= {Euromat 94. 15th Conference on Materials Testing in Metallurgy. 11th Congress on Materials Testing. Conference proceedings},
  year		= {1994},
  editor	= {B. Vorsatz and E. Szoke},
  pages		= {171-175},
  address	= {Balatonszeplak},
  organization	= {Hungarian Mining and Metallurgical Society},
  keywords	= {zmęczenie, własności cykliczne, korozja, stal 18G2A}
}