Charakterystyka fraktalna powierzchni przełomu

by Piotr Kotowski
Reference:
Charakterystyka fraktalna powierzchni przełomu (Piotr Kotowski), In VI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 1997.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kotowski1997,
  author	= {Kotowski, Piotr},
  title		= {Charakterystyka fraktalna powierzchni przełomu},
  booktitle	= {VI Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania},
  year		= {1997},
  pages		= {231-235},
  address	= {Mąchocice-Ameliówka},
  publisher	= {Wydaw. PŚwiętokrz.},
  keywords	= {mechanika pękania, geometria fraktalna}
}