Jednostronne wymiary fraktalne powierzchni pęknięć statycznych i zmęczeniowych

by Piotr Kotowski
Reference:
Jednostronne wymiary fraktalne powierzchni pęknięć statycznych i zmęczeniowych (Piotr Kotowski), In VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Wydaw. PŚwiętokrz., 2001.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Kotowski2001a,
  author	= {Kotowski, Piotr},
  title		= {Jednostronne wymiary fraktalne powierzchni pęknięć statycznych i zmęczeniowych},
  booktitle	= {VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania},
  year		= {2001},
  pages		= {469-474},
  address	= {Kielce-Cedzyna},
  publisher	= {Wydaw. PŚwiętokrz.},
  keywords	= {mechanika pękania, fraktal}
}