SiO2-TiO2 thin films obtained by the sol-gel method

by Anna Łukowiak, Rafał Dylewicz, Szymon M Lis, Agnieszka Baszczuk, Sergiusz Patela, Krzysztof Maruszewski
Reference:
SiO2-TiO2 thin films obtained by the sol-gel method (Anna Łukowiak, Rafał Dylewicz, Szymon M Lis, Agnieszka Baszczuk, Sergiusz Patela, Krzysztof Maruszewski), In XLIX Zjazd PTChem i SITPChem, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska. Wydział Chemiczny. PGdań., 2006.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Lukowiak2006,
  author	= {Łukowiak, Anna and Dylewicz, Rafał and Lis, Szymon M and Baszczuk, Agnieszka and Patela, Sergiusz and Maruszewski, Krzysztof},
  title		= {{SiO2-TiO2} thin films obtained by the sol-gel method},
  booktitle	= {XLIX Zjazd PTChem i SITPChem},
  year		= {2006},
  address	= {Gdańsk},
  publisher	= {Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiska. Wydział Chemiczny. PGdań.},
  keywords	= {cienkie warstwy, metoda zol-żel, czujniki optyczne, zieleń bromokrezelowa}
}