Physicochemical properties of Ru(bpy)2+(3) entrapped in silicate bulks and fiber thin films prepared by the sol-bel method

by Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Małgorzata Salamon, Wiesław Stręk
Reference:
Physicochemical properties of Ru(bpy)2+(3) entrapped in silicate bulks and fiber thin films prepared by the sol-bel method (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Małgorzata Salamon, Wiesław Stręk), In Chemical Physics Letters, volume 314, 1999.
Bibtex Entry:
@Article{	  Maruszewski1999,
  author	= {Maruszewski, Krzysztof and Jasiorski, Marek and Salamon, Małgorzata and Stręk, Wiesław},
  title		= {Physicochemical properties of {Ru(bpy)2+(3)} entrapped in silicate bulks and fiber thin films prepared by the sol-bel method},
  journal	= {Chemical Physics Letters},
  year		= {1999},
  volume	= {314},
  pages		= {83-90},
  keywords	= {materiał chemiczny, ruten, fizykochemiczna właściwość}
}