Photochemical reduction of methyl viologen in silicate xerogels obtained by the sol-gel process

by Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk
Reference:
Photochemical reduction of methyl viologen in silicate xerogels obtained by the sol-gel process (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk), In Journal of Molecular Structure, volume 597, 2001.
Bibtex Entry:
@Article{	  Maruszewski2001,
  author	= {Maruszewski, Krzysztof and Jasiorski, Marek and Hreniak, Dariusz and Stręk, Wiesław},
  title		= {Photochemical reduction of methyl viologen in silicate xerogels obtained by the sol-gel process},
  journal	= {Journal of Molecular Structure},
  year		= {2001},
  volume	= {597},
  number	= {1-3},
  pages		= {273-277},
  keywords	= {krzemionkowy ksero-żel, metoda zol-żelowa}
}