Spectroscopic behavior of 1,1′-diethyl-2,2′-dicarbocyanine iodide in ethanol/water solutions with high ionic strength

by Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Wiesław Stręk
Reference:
Spectroscopic behavior of 1,1′-diethyl-2,2′-dicarbocyanine iodide in ethanol/water solutions with high ionic strength (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Wiesław Stręk), In Journal of Molecular Structure, volume 610, 2002.
Bibtex Entry:
@Article{	  Maruszewski2002,
  author	= {Maruszewski, Krzysztof and Jasiorski, Marek and Stręk, Wiesław},
  title		= {Spectroscopic behavior of 1,1'-diethyl-2,2'-dicarbocyanine iodide in ethanol/water solutions with high ionic strength},
  journal	= {Journal of Molecular Structure},
  year		= {2002},
  volume	= {610},
  number	= {1-3},
  pages		= {187-190},
  keywords	= {dwukarbocyjanin, spektroskpia absorpcyjna, luminescencja}
}