Raman spectra of molecules adsorbed on Ag centers in sol-gel matrices

by Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk, Krzysztof Hermanowicz, Krystyna Haimann
Reference:
Raman spectra of molecules adsorbed on Ag centers in sol-gel matrices (Krzysztof Maruszewski, Marek Jasiorski, Dariusz Hreniak, Wiesław Stręk, Krzysztof Hermanowicz, Krystyna Haimann), In Journal of Sol-Gel Science and Technology, volume 26, 2003.
Bibtex Entry:
@Article{	  Maruszewski2003,
  author	= {Maruszewski, Krzysztof and Jasiorski, Marek and Hreniak, Dariusz and Stręk, Wiesław and Hermanowicz, Krzysztof and Haimann, Krystyna},
  title		= {Raman spectra of molecules adsorbed on Ag centers in sol-gel matrices},
  journal	= {Journal of Sol-Gel Science and Technology},
  year		= {2003},
  volume	= {26},
  number	= {1},
  pages		= {83-88},
  keywords	= {nanocząsteczka Ag, sfera submikronowa, metoda zol-żel}
}