Technology and application of sol-gel materials

by Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk, Marek Jasiorski, M Ucyk
Reference:
Technology and application of sol-gel materials (Krzysztof Maruszewski, Wiesław Stręk, Marek Jasiorski, M Ucyk), In Radiation Effects and Defects in Solids, volume 158, 2003.
Bibtex Entry:
@Article{	  Maruszewski2003a,
  author	= {Maruszewski, Krzysztof and Stręk, Wiesław and Jasiorski, Marek and Ucyk, M},
  title		= {Technology and application of sol-gel materials},
  journal	= {Radiation Effects and Defects in Solids},
  year		= {2003},
  volume	= {158},
  number	= {1-6},
  pages		= {439-450},
  keywords	= {metoda zol-żelowa, optyczny sensor, nanosfera}
}