Silica particles for the design of smart delivery nanotools

by Rafał P. Mech, Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Daniel Lewandowski, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Jerzy Kaleta
Reference:
Silica particles for the design of smart delivery nanotools (Rafał P. Mech, Beata H. Borak, Katarzyna Łuszczyk, Daniel Lewandowski, Agnieszka Baszczuk, Marek Jasiorski, Jerzy Kaleta), In 27th European Conference on Biomaterials, Akapit, 2015.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	 Mech2015b,
 author	= {Mech, Rafał P. and Borak, Beata H. and Łuszczyk, Katarzyna and Lewandowski, Daniel and Baszczuk, Agnieszka and Jasiorski, Marek and Kaleta, Jerzy},
 title		= {Silica particles for the design of smart delivery nanotools},
 booktitle	= {27th European Conference on Biomaterials},
 year		= {2015},
 pages		= {502-502},
 address	= {Kraków},
 publisher	= {Akapit},
 keywords	= {kule krzemionkowe, magnetyczna domieszka, prądy wirowe, pole magnetyczne},
 timestamp	= {2016.02.05},
 url		= {http://www.esb2015.org/upload/final_programme/ESB2015-Final-Programme-and-Book-of-Abstracts.pdf}
}