Modelowanie wzmocnienia przy odkształceniu cyklicznym indukującym przemianę martenzytyczną

by Zenon Mróz, Grażyna Ziętek
Reference:
Modelowanie wzmocnienia przy odkształceniu cyklicznym indukującym przemianę martenzytyczną (Zenon Mróz, Grażyna Ziętek), In III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały (A. Seweryn, ed.), Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost., 2005.
Bibtex Entry:
@InProceedings{	  Mroz2005,
  author	= {Mróz, Zenon and Ziętek, Grażyna},
  title		= {Modelowanie wzmocnienia przy odkształceniu cyklicznym indukującym przemianę martenzytyczną},
  booktitle	= {III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały},
  year		= {2005},
  editor	= {A. Seweryn},
  pages		= {249-252},
  address	= {Augustów},
  publisher	= {Dział Wydaw. Poligraf. PBiałost.},
  keywords	= {przemiana martenzytyczna, model sprężysto-plastyczny, identyfikacja parametrów modelu}
}