LaTeX Podręcznik użytkownika

by Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz
Reference:
LaTeX Podręcznik użytkownika (Wojciech Myszka, Ewaryst Rafajłowicz), PLJ, 1992.
Bibtex Entry:
@Book{		  Myszka1992,
  title		= {{LaTeX} Podręcznik użytkownika},
  publisher	= {PLJ},
  year		= {1992},
  author	= {Myszka, Wojciech and Rafajłowicz, Ewaryst},
  address	= {Warszawa},
  keywords	= {LaTeX, typografia, formatowanie tekstu}
}