Microscopic examination of cold pray cermet Sn+In2O3 coatings for sputtering target materials

by Marcin G Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Małgorzata J Rutkowska-Gorczyca, Marek Jasiorski, Aleksandra M Małachowska, Witold Posadowski, Zbigniew Znamirowski, Andrzej Ambroziak
Reference:
Microscopic examination of cold pray cermet Sn+In2O3 coatings for sputtering target materials (Marcin G Winnicki, Agnieszka Baszczuk, Małgorzata J Rutkowska-Gorczyca, Marek Jasiorski, Aleksandra M Małachowska, Witold Posadowski, Zbigniew Znamirowski, Andrzej Ambroziak), In Scanning, volume 2017, 2017.
Bibtex Entry:
@Article{	 Winnicki2017,
 author	= {Winnicki, Marcin G and Baszczuk, Agnieszka and Rutkowska-Gorczyca, Małgorzata J and Jasiorski, Marek and Małachowska, Aleksandra M and Posadowski, Witold and
		 Znamirowski, Zbigniew and Ambroziak, Andrzej},
 title		= {Microscopic examination of cold pray cermet {Sn+In2O3} coatings for sputtering target materials},
 journal	= {Scanning},
 year		= {2017},
 volume	= {2017},
 pages		= {1-10},
 keywords	= {natryskiwanie zimnym gazem, targety, warstwy TCO, powłoki cermetowe},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2017.06.16},
 url		= {https://doi.org/10.1155/2017/4058636}
}