Corrosion protection and electrical conductivity of copper coatings deposited by low-pressure cold spraying

by Marcin G Winnicki, Aleksandra M Małachowska, Agnieszka Baszczuk, Małgorzata J Rutkowska-Gorczyca, Dominik Kukla, Andrzej Ambroziak
Reference:
Corrosion protection and electrical conductivity of copper coatings deposited by low-pressure cold spraying (Marcin G Winnicki, Aleksandra M Małachowska, Agnieszka Baszczuk, Małgorzata J Rutkowska-Gorczyca, Dominik Kukla, Andrzej Ambroziak), In Surface & Coatings Technology, volume 318, 2017.
Bibtex Entry:
@Article{	 Winnicki2017b,
 author	= {Winnicki, Marcin G and Małachowska, Aleksandra M and Baszczuk, Agnieszka and Rutkowska-Gorczyca, Małgorzata J and Kukla, Dominik and Ambroziak, Andrzej},
 title		= {Corrosion protection and electrical conductivity of copper coatings deposited by low-pressure cold spraying},
 journal	= {Surface & Coatings Technology},
 year		= {2017},
 volume	= {318},
 pages		= {90-98},
 doi		= {10.1016/j.surfcoat.2016.12.101},
 gsid		= {11411408483079387701},
 keywords	= {natryskiwanie zimnym gazem, odporność na korozję, pomiar polaryzacji, przewodność elektryczna},
 owner		= {automat},
 timestamp	= {2017.10.10}
}